Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Asbest – wat is dat?

Asbest is gevormd door geologische processen en is dus een natuurproduct. Het komt voor in landen met een rotsachtig gebied, onder andere in Rusland, China, Brazilië en Kazachstan. Dat niet alle natuurproducten ook goed en gezond zijn blijkt wel bij asbest, het kan namelijk kankerverwekkend zijn. In Nederland is het verwerken van asbest verboden sinds 1 juli 1993, maar daarvoor zijn drie soorten asbest regelmatig gebruikt: chrysotiel (wit asbest), amosiet (bruin asbest) en crocidoliet (blauw asbest). Herkenning van de kleuren is met het blote oog niet mogelijk omdat de oorspronkelijke kleur na verwerking niet meer zichtbaar is. Alleen laboratoriumonderzoek kan aantonen om welke soort asbest het gaat.

Asbest is waarschijnlijk verwerkt in meer dan 3000 verschillende producten, voor binnen en buiten. Het bestaat uit vezels met een zeer grote trekvastheid, slijtvastheid en stijfheid. De bekendste eigenschap van asbestvezels is dat ze bestand zijn tegen hoge temperaturen. Bovendien was asbest een goedkoop materiaal.Wanneer asbesthoudend materiaal aanwezig is in het sportcomplex van jouw club, dan mag je dat niet zelf verwijderen. Dat mag alleen gedaan worden door een gecertificeerd bedrijf. De medewerkers dragen beschermende kleding en maskers, de bekende ‘witte pakken’.

Waar kan asbest voorkomen?

Asbest is regelmatig toegepast in verband met de brandwerendheid van het product. Voorbeelden hiervan zijn: brandvertragende plafonds, brandvertragend materiaal in muren, asbesthoudende gevelpanelen, asbesthoudende vensterbanken en dorpels, asbesthoudende plaat achter de tegels in de doucheruimte, asbesthoudende lijm onder verlijmde vloertegels en asbesthoudende standleidingen.

Waarom niet zelf verwijderen?

Voor het verwijderen van asbest gelden strenge regels. Alleen particulieren mogen bepaalde asbesthoudende producten zelf verwijderen. Een vereniging, stichting, sportclub enz. mag asbesthoudend materiaal niet laten verwijderen door een van de personeelsleden of vrijwilligers. Asbesthoudend materiaal mag ook niet worden verwijderd door een klusbedrijf of aannemer. Dit mag alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Vooraf wordt een inventarisatie opgemaakt door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Asbesthoudend materiaal mag pas verwijderd worden wanneer een sloopmelding is gedaan.

Wanneer asbest niet op een vakkundige manier wordt verwijderd kan er een asbestbesmetting ontstaan en/of kunnen asbestvezels vrijkomen die worden ingeademd. Dat kan een gevaar opleveren voor de gezondheid van de mensen die in het gebouw komen. Daarom gelden speciale regels en bij overtreding worden hoge boetes uitgedeeld door de Inspectie SZW.

Verbod op asbesthoudende daken

Op 2 maart 2015 heeft de ministerraad besloten dat een verbod op asbesthoudende daken moet worden ingesteld. Het gaat hierbij om daken met asbesthoudende golfplaten en/of leien en asbesthoudend bitumen die rechtstreeks in contact met de buitenlucht staan. Dakbeschot, isolatiemateriaal of wandpanelen vallen niet onder het verbod.

Dit verbod gaat in principe in met ingang van 1 januari 2024. In principe, omdat het wetsvoorstel controversieel is verklaard na de verkiezingen in het voorjaar van 2017. De nieuwe regering moet zich hier opnieuw over buigen en een definitief besluit nemen.

Het verbod komt er in ieder geval, er kan hooguit nog iets worden gewijzigd aan de ingangsdatum. Het verbod gaat gelden voor alle daken, zowel bij particulieren, bedrijven als instellingen. Dus ook voor jouw sportaccommodatie. Uitzonderingen zijn niet mogelijk.

Clubgebouw van vóór 1994

Wanneer de opstallen van jouw vereniging/club zijn gebouwd na 1 januari 1994 is er niets aan de hand, omdat het verwerken van asbest toen al verboden was. Gebouwen die eerder zijn gebouwd zijn allemaal asbestverdacht. Bij een verbouwing of bij sloop moet men daarom altijd een sloopmelding doen en is een asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd bedrijf verplicht.

Eigendom of huur?

Is jouw sportaccommodatie eigendom van de gemeente? Dan zal de gemeente contact met jullie opnemen om een en andere te bespreken en te regelen. Wanneer de accommodatie jullie eigendom is of wordt gepacht of gehuurd gelden andere regels. Bij eigendom is de vereniging zelf verantwoordelijk voor de vervanging en bij pacht/huur is dat afhankelijk van wat is opgenomen in het contract. Uiteraard kun je altijd contact opnemen met de gemeente om te proberen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten in aanmerking te komen.

Het is mogelijk dat jouw gemeente al vóór 1 januari 2024 komt controleren hoe het gesteld is met het asbesthoudende dak. Daken die ernstig verweerd zijn en waar spontaan stukjes afbreken bij harde wind, moeten namelijk zo snel mogelijk worden vervangen. Deze daken kunnen een gevaar vormen voor veiligheid en gezondheid, omdat bij het afbreken asbestvezels vrijkomen.

Enkele verzekeringsmaatschappijen kondigen nu al maatregelen aan in verband met de dekking en premie van de opstalverzekering wanneer een asbesthoudend dak aanwezig is. Hiermee lopen zij vooruit op het asbestdakenverbod. Dit is ook ingegeven door de grote kosten van brand waarbij asbest in het spel is door de verspreiding van asbestvezels in de omgeving. Een dergelijke asbestcalamiteit heeft ook veel impact op de omgeving.

Meer informatie

De Rijksoverheid heeft voor de vervanging van de asbesthoudende daken een subsidie ingesteld voor particulieren en bedrijven. Meer informatie over asbestdaken vind je hier of in de downloads Inventarisatie en Vragen en antwoorden. De inventarisatie is ook via deze link te vinden. 

 


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Asbest