Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Als je het hebt over energie binnen de sportvereniging, dan heb je het over heel veel zaken. Kleine dingen, zoals automatisch het licht aan en uit laten gaan in de kleedruimtes, is dan een voorbeeld waarover in veel besturen wellicht al gesproken is. En dat is ook belangrijk, omdat kleine dingen aanzetten tot bewustwording en daarmee dan wellicht vervolgens ook voor grotere investeringen de bereidheid binnen de club ontstaat.

Het bewust omgaan met energie is ook een instelling, die je imago als club verbeteren kan. Veel mensen vinden het belangrijk dat er geen verspilling plaatsvindt. Zij brengen hun kinderen liever naar een club, die aangeeft ‘op de kleintjes te letten’ dan naar een club die daar geen aandacht aan besteedt.

Waaraan kun je denken als club? Aan de vervanging van alle lampen? Aan de apparatuur in de keuken? Het onderwerp energie is veel breder dan we op het eerste gezicht denken.

Het onderwerp energie splitsen we hier op in twee delen: energiebesparing en energieopwekking.

Energiebesparing

Energiebesparing is het voorkomen of beperken van de energiebehoefte die door fossiele brandstoffen is opgewekt. Het is een belangrijke stap om te komen tot een toekomstbestendig energiegebruik en optimale bescherming van het milieu.

Als het gaat om maatregelen waarmee we energie kunnen besparen, dan worden die vaak onderverdeeld in de tijd die nodig is om de investering terug te verdienen. Deze zogenaamde ‘quick wins’ worden dan onderverdeeld in ‘direct’ (denk aan: doe direct na de training de veldverlichting uit), 0 tot 2 jaar (denk aan deurdrangers) en 2 tot 5 jaar (denk aan dubbele beglazing).

Trias Energetica

Energiebesparing is onderdeel van de Trias Energetica (TE), waarmee een toekomstbestendig energiegebruik kan worden bereikt. De TE bestaat uit drie stappen: het voorkomen van een energiebehoefte, het inzetten van hernieuwbare energiebronnen voor energieopwekking (bijvoorbeeld met zonnepanelen) en het beperken van de energiebehoefte (bijvoorbeeld met waterbesparende douchekoppen).

Een toekomstbestendig energiegebruik is vooral een combinatie van deze drie stappen, die elkaar versterken.

Voor energiebesparende maatregelen is sinds 2016 ook een subsidieregeling in het leven geroepen, de subsidieregeling ‘Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties’. Een aantal van de erkende maatregelen heeft betrekking op energiebesparing. Een momenteel heel populaire maatregel om energie te besparen is het aanbrengen van ledverlichting.

Daarnaast is er ook een stappenplan ‘Verduurzaming Sportaccommodaties’ ontwikkeld. Dit interactieve stappenplan beschrijft in zeven stappen hoe je jouw sportaccommodatie kunt verduurzamen en belangrijke documenten en actiepunten voor de lange termijn kunt borgen. Binnen elke stap worden de belangrijkste aandachtspunten toegelicht en praktische tips en handvatten aangereikt. Het is mogelijk om het stappenplan van voor naar achter te doorlopen of enkel de voor jouw club relevante tips en handvatten te gebruiken. Open het stappenplan en kijk waar voor jouw club de toegevoegde waarde zit!

Energieopwekking

Duurzaam energie opwekken is al sinds jaren geen uitzondering meer, maar is zeker ook voor sportverenigingen een mogelijkheid om te overwegen. We hebben het over wind, zon of aardwarmte en dat kan op een heel grote schaal, maar ook in het klein. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt erdoor verminderd en dat is goed voor het milieu. Maar ook de begroting van de club en het imago profiteren ervan mee. Bespreek eens met betrokken organisaties wat er voor jouw club mogelijk is.

Onder de erkende maatregelen van de subsidieregeling zijn ook vele maatregelen te vinden die met duurzaam energie opwekken te maken hebben.


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Energie