Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Subsidies

Tot eind 2015 konden clubs door middel van de Ecotaks jaarlijks een deel van de betaalde belasting over energiekosten terugvragen. Omdat die regeling niet echt een bijdrage leverde aan een impuls om energie te besparen en te verduurzamen, is deze subsidieregeling sinds 2016 vervangen door de subsidieregeling ‘Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties’.

Met deze nieuwe regeling worden sportverenigingen en -stichtingen gestimuleerd om een duurzaam energiebeleid te maken en zelf te investeren in energiebesparende maatregelen. Daarmee worden sportclubs die ook echt werk maken van duurzaamheid beloond voor hun inspanningen.

De EDS-regeling werkt met een lijst van maatregelen, waarvoor subsidie aan te vragen is. Of jouw club in aanmerking komt en hoe de aanvraagprocedure verloopt vind je hier. Via deze regelhulp kan meer inzicht worden verkregen in de voorwaarden voor de aanvraag.

Naast de EDS-regeling is er ook nog een andere subsidie, waarvoor jouw club wellicht in aanmerking komt. Dat is de SDE+, een regeling voor bedrijven en instellingen voor de stimulering van duurzame energieproductie.

Bancaire lening

Verenigingen of stichtingen die voor een deel van de investering een bancaire lening willen afsluiten komen terecht bij een bank. De bank zal om een borgstelling vragen, zodat zij zekerheid heeft dat de lening wordt terugbetaald. Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kan voor de mogelijke lening een borgstelling verstrekken. Wanneer het bij die lening om verduurzaming van de accommodatie gaat, kan die borgstelling zelfs 100% bedragen!  

Een borgstelling kan worden aangevraagd middels het invullen en (digitaal) toesturen van het aanvraagformulier dat te vinden is op de website van SWS. Voordat een borgstelling wordt toegekend wordt door SWS getoetst of de aanvrager voldoende in staat is om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen van de aan te vragen lening.

Crowdfunding

Een tamelijk nieuwe vorm van financiering is crowdfunding. Als aanvulling op andere vormen van financiering kan dit een club helpen de nog ontbrekende middelen bij elkaar te krijgen.


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Financiën en subsidies