Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Europese Richtlijnen

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen brengt mogelijk gevaar met zich mee voor mens, dier en milieu. De overheid onderschrijft dit en heeft, mede naar aanleiding van de Europese richtlijnen, vanaf 31 maart 2016 een verbod ingesteld op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen zoals geasfalteerde speelvelden, trottoirs of tribunes bij sportaccommodaties. Vanaf 1 november 2017 is ook het gebruik op overige terreinen verboden, zoals de bloemperken of bossen bij sportaccommodaties.  

Uitstel voor de sportsector

De sportsector heeft uitstel gekregen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op onverharde en semi-verharde sportterreinen als gras, kunstgras en gravel. De reden hiervoor is dat het op dit moment niet haalbaar is om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geheel achterwege te laten zonder dat de speelkwaliteit en veiligheid voor sporters worden geschaad. Dit betekent echter niet dat sportveldbeheerders kunnen wachten tot eind 2019 met het starten van het duurzaam beheren. Chemievrij beheer vraagt om planmatig en gespecialiseerd onderhoud. De komende periode kan dus gebruikt worden om de huidige onderhoudsmethoden te analyseren en diverse alternatieven uit te proberen.

Oproep en ondersteuning

De ‘Green Deal Sportvelden’ is een sectorbelang en kan alleen inhoud krijgen als uitvoerende partijen hun inbreng hebben. Samenwerking tussen de partijen is essentieel om tot de best haalbare oplossingen te komen. De ondertekenaars van de ‘Green Deal’ doen een beroep op alle sportveldbeheerders om hun maatschappelijke rol te nemen en een gezonde, toekomstbestendige en duurzame sportomgeving voor sporters te creëren. Grote groepen sporters zijn steeds meer op zoek naar een gezonde leefomgeving en de sportverenigingen en gemeenten kunnen door een verantwoorde manier van beheren hier goed bij aansluiten. Bovenstaande partijen stimuleren dit bij de achterban en bieden ondersteuning om dit te realiseren. Ook zorgen zij dat de opgedane kennis over alternatieve beheermethoden gedeeld wordt onder de uitvoerende partijen.


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Green Deal Sportvelden