Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Inmiddels is er door de gemeente Deventer ook een besluit genomen ten aanzien van de huur voor buitensportverenigingen. De tekst van deze regeling is als volgt:

 De gemeente staat ook in deze voor iedereen lastige tijd achter de sportverenigingen, instellingen en bedrijven. Om lucht te bieden, heeft het college van burgemeester en wethouders  besloten om uitstel van huur- en andere betalingen te verlenen tot 31 augustus 2020.

Bedrijven en instellingen die aan de gemeente periodiek bedragen betalen, kunnen daarvan uitstel krijgen. Het gaat om huur, erfpachtcanon, of retributies voor:

  • Bedrijfsruimte
  • culturele instelling
  • buurthuizen
  • speeltuinverenigingen
  • buiten sportverenigingen
  • opstal- of erfpachtrechten

 Huur binnensportverenigingen

Voor wat betreft de huur van de binnensportaccommodaties volgt Sportbedrijf Deventer hierin de regeling van de gemeente Deventer en biedt binnensportverenigingen de mogelijkheid om uitstel (‘opschorting’) van huurbetalingen te verlenen tot 31 augustus 2020. Indien u deze financiële ruimte nu nodig heeft, kunt u uitstel aanvragen door een verzoek per e-mail te sturen naar verhuur@sportbedrijfdeventer.nl.

Realiseer dat het om uitstel gaat en niet om kwijtschelding!

 We begrijpen dat het een onzekere en lastige tijd is, ook voor (sport)verenigingen. Heeft u vragen of kampt uw vereniging met of situaties waar u even geen raad mee weet of over wilt sparren, laat het ons gerust weten. Wij denken graag met jullie mee. Uiteraard staan we ook open voor goede ideeën en tips die we kunnen delen en zo ook andere verenigingen kunnen helpen door deze periode heen te komen.

Zo hopen we gezamenlijk ook in de toekomst een gezonde sportinfrastructuur te kunnen blijven bieden. Neem gerust contact op met de verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Deventer

 Blijf gezond!