Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Goed inspelen op ontwikkelingen vraagt onder meer een open mentaliteit, waardoor kansen snel herkend worden en samenwerking met andere (lokale) partijen relatief makkelijk is. Het is voor een club bovendien belangrijk te weten waar deze initiatieven toe moeten leiden, welke doelen en ambities de club heeft. Hoe zet je die spreekwoordelijke stip aan de horizon en hoe werk je daar naartoe? Oftewel; hoe zorg je dat de club niet alleen nu, maar ook op de lange termijn een goede koers vaart? Ook die vragen komen aan de orde in de interactieve clubsessies. De sessies, ontwikkeld rondom verschillende thema’s, kunnen zowel door clubbestuurders als betrokkenen vanuit gemeenten of sport-ondersteuningsorganisaties worden aangevraagd.

Inhoud

Tijdens de sessies gaan sportbestuurders aan de gang met het bepalen van de ambities en wordt ook besproken hoe de club voldoende zichtbaar en aantrekkelijk kan zijn voor sporters. Tevens worden sportbestuurders bewust gemaakt van relevante landelijke, regionale en lokale trends en ontwikkelingen. Die kennis kan heel bruikbaar zijn bij het slim aanbieden van het ‘product’, de sport. Ook komen er goede (lokale) voorbeelden voorbij en worden verschillende ondersteuningsvormen uitgebreid toegelicht. Deze benadering moet vooral resulteren in:

  • Het bewust(er) worden van relevante ontwikkelingen en deze vertalen naar een inspirerend eigen toekomstperspectief voor de sportvereniging;
  • Het ophalen en aandragen van ideeën die bijdragen aan de ontwikkeling van de stip op de horizon;
  • Het formuleren van een stip op de horizon aan de hand van de gouden driehoek: aanbod, accommodatie en kader;
  • Het opdoen van nieuwe inspirerende ideeën die bijdragen aan de open club-ambitie van sportclubs;
  • Het ontmoeten van verenigingen en kennisdeling met collega-bestuurders;
  • Het opdoen van tips en adviezen ten aanzien van bestuurlijke vernieuwing.

Positieve reacties deelnemers

De reacties na eerdere clubsessies van aanwezige verenigingen zijn veelzeggend. Bestuurders die sessies bijwoonden, wisten vooraf niet altijd wat ze konden verwachten, maar reageerden na afloop vrijwel altijd positief. “Leerzaam. Met name vanwege de uitwisseling met andere verenigingen en het ophalen van goede ideeën!”, was het commentaar van een enthousiast clubbestuurder. Een ander beseft bovendien dat de sessies aanzetten tot nadenken over de toekomst van de club.“Het is een goed initiatief voor bewustwording en om na te gaan denken over het toekomstperspectief van onze vereniging(en). Er worden handvatten aangereikt om in actie te komen.” De sessies leveren ook concrete actiepunten op voor clubs die zij in hun eigen situatie kunnen toepassen. Of zoals een van de aanwezigen het omschreef: “We streven naar samenwerking tussen de verschillende verenigingen en het realiseren van goede accommodaties, zodat sporten in ons dorp en kunnen kiezen uit het huidige sportaanbod mogelijk blijft.”

Veelbesproken thema’s

Het perspectief en de mogelijkheden van elke club zijn anders. Juist daarom wordt een clubsessie ingevuld op basis van specifieke vragen en behoeften van de betrokken partijen. Een aantal thema’s komt echter heel regelmatig aan de orde. Mogelijke hoofdingrediënten van de clubsessies zijn:

- ‘Kloppend hart’; thematiek over het op orde hebben van de basis voor een vitale club;
- ‘Bestuurlijke vernieuwing’; thematiek over kwaliteit en optimale samenstelling van het bestuur;
- ‘Open club’; thematiek over het open stellen van de club voor nieuwe doelgroepen en activiteiten.

Interesse? Neem contact op


Wilt u meer weten over de clubsessies en de mogelijkheden? Of wilt u een specifieke bijeenkomst op maat? Neem dan contact op met opleidingen@nocnsf.nl. Zij kan nader toelichten wat een clubsessie in een specifieke situatie kan beteken en is tevens contactpersoon voor het aanvragen van een sessie.


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Clubsessies