Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Communicatie is een essentieel thema voor clubs en andere sportaanbieders. Zonder goede communicatie is goede samenwerking, ledenwerving en ledenbehoud en werving van vrijwilligers immers ook heel moeilijk. Niet alleen de vaststelling dát je anderen moet kunnen bereiken, maar de ook de vraag hóe je een bepaalde groep bereikt, is voor sportverenigingen aan de orde van de dag.

Communicatie is een breed onderwerp en advies en stappenplannen zijn er op verschillende niveaus. Voor sommige verenigingen is een eerste vereiste het goed registreren en actualiseren van de contactgegevens van leden, zodat zij goed te bereiken en te informeren zijn. Andere clubs denken na over verschil in benadering van jongere en oudere leden en weer andere clubs verzamelen uitgebreide data en hebben hun ledenbestand verdeeld in doelgroepen door middel van zogenoemde ledensegmentatie. Het zijn ontwikkelingen die passen bij deze snel veranderende tijd, die van sportclubs vraagt dat ze steeds beter weten wat hun leden willen en tegemoetkomen aan die wensen.

Communicatie is ook een aandachtspunt bij de promotie van evenementen als open dagen en toernooien en activiteiten in het teken van bijvoorbeeld de Nationale Sportweek. Mensen komen immers alleen op een evenement af als ze weten dat het georganiseerd wordt en het ze voldoende aanspreekt. Internet, social media, video en foto’s, maar ook een advertentie in de lokale krant of een poster in de plaatselijke supermarkt geven bekendheid aan evenementen en zijn bovendien goed voor de naamsbekendheid van de club. Je kunt om je club te promoten ook aanhaken bij andere landelijke initiatieven, zoals 'Zet je club op de kaart' of de Albert Heijn Sportactie.


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Communicatie Huisstijl Doel en doelgroepen Communicatiemiddelen en -kanalen Online, social media Sportpromotie Tools en hulpmiddelen