Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Vaak is het handig om met je promotieactiviteiten aan te haken bij andere activiteiten of organisaties. Is er een evenement in je gemeente, waar je als club met je promotie mee kunt liften? Of biedt jouw sportbond een campagne aan? Of kun je samenwerken met andere sportclubs of lokale ondernemers? Maak daar dan gebruik van! Evenementen, zoals de Nationale Sportweek, bieden heel veel mogelijkheden je club onder de aandacht te brengen.

Houd bij de promotie van sport in gedachten dat de tijd van mensen kostbaar is, en dat sportactiviteiten dus concurreren met andere vormen van vrijetijdsbesteding. De kracht van promotie kan toenemen door samen op te trekken. Het loont om je als sportclub, of eigenlijk als sportsector, regelmatiger en gevarieerder onder de aandacht te brengen als een gezonde en leuke vrijetijdsbesteding.

Ondersteuning

NOC*NSF Sportparticipatie ondersteunt die collectieve sportpromotie door op specifieke momenten in het jaar en met gerichte campagnes en communicatie de Nederlanders te raken met alle mooie kanten van de sport. Hoogtepunt voor de sportvereniging is de Nationale Sportweek in september, waar de opening van het sportjaar gevierd wordt en we heel Nederland laten zien hoe leuk en aantrekkelijk het is om te genieten van sporten en bewegen. Als sportclub kun je meedoen door open huis te houden, speciale activiteiten te organiseren voor bijvoorbeeld jeugd, eenzame mensen, vluchtelingen of een thema rondom het werven van vrijwilligers. De Koningsspelen van de Richard Krajicek Foundationis nog zo’n prachtig voorbeeld van een sportevenement waaraan ruim een miljoen kinderen van de basisscholen meedoen. Een prima kans voor jouw club om jeugd te werven of te behouden, je relatie met de scholen te optimaliseren of ouders te werven voor een rol binnen de club. Andere steeds terugkerende sportpromotie initiatieven waarbij je als sportclub kunt aanhaken zijn de Week van het Sportplezier (Veilig Sportklimaat), de Week van de Scheidsrechter, Sportzomer, Olympic Day en TeamNL in de Klas, Olympic Moves en Olympic Experience.

Toolkit Sportzomer

Vorig jaar bestond hij nog in pilot-vorm, maar het bleek een succes en daarom is er ook voor 2017 een editie van de Toolkit Sportzomer. De mogelijkheden tijdens de Nationale Sportweek zijn legio en door aan te haken bij de Albert Heijn Sportactie, kun je je club geweldig promoten. Maar er is veel meer mogelijk tijdens de zomer. Zo zijn er talloze ideeën te bedenken om in samenwerking met de gemeente en eventuele andere organisaties leuke, maar ook maatschappelijk waardevolle activiteiten te organiseren. En wat dacht je van de tosportevenementen in de zomer? Eerst trainen en daarna samen met je clubgenoten het WK atletiek kijken, daar kun je een geweldig evenement van maken. Gebruik de tookit en bekijk wat je kunt doen.

Een nieuw, maar zeker niet onbelangrijk element in de toolkit van dit jaar is aandacht voor sport voor volwassenen. Immers, maar liefst 77,3 procent van de Nederlandse bevolking is 20-plus en in 2040 is maar liefst 43 procent van de Nederlanders boven de 50 jaar. Bovendien heeft de groep jong-volwassenen (24-44 jaar) veel potentie voor sportaanbieders. Maar liefst 44 procent van deze groep sport momenteel niet, maar zou dat wel graag willen. Daar is voor deze doelgroep, maar zeker ook voor de clubs veel te winnen.

Zet je club op de kaart!

Is jouw sportclub ook ondernemend en enthousiast in het promoten van activiteiten en aanbod? Weet je mensen te inspireren en interesseren voor sport? Weet je hoe je je maatschappelijke rol en lokale betekenis aan de buitenwereld kenbaar maakt? Lees over de ervaringen van andere clubs, bekijk de toolkits en tips over hoe je met communicatie en social media omgaat. Zet je club op de kaart!


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Sportpromotie