Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Sportiviteit en respect een vaste plek geven binnen je vereniging

Er is niet één juiste aanpak. Kies een aanpak die past bij de grootte, structuur en cultuur van je vereniging. Wat hierbij goed kan werken:

 • Neem sportiviteit en respect op in je beleidsplannen, met daarbij doelstellingen voor de verschillende doelgroepen binnen je vereniging.
 • Stel een bestuurlijke portefeuille sportiviteit en respect in. Hierdoor wordt sportiviteit en respect een vast agendapunt in de bestuursvergadering.
 • Richt vervolgens een commissie sportiviteit en respect op. De bestuurder met de portefeuille sportiviteit en respect maakt het liefst deel uit van deze commissie, hierdoor blijven de lijnen met het bestuur kort. Zorg dat de rol, functie en bevoegdheden van de commissieleden goed duidelijk zijn voor alle leden.

Om sportiviteit en respect onderdeel te laten zijn binnen je vereniging worden hieronder enkele tips gegeven voor een succesvolle aanpak.

Tip 1. Formuleer je doelstellingen

Bedenk van tevoren goed wat je wilt bereiken en leg dit vast in een nieuw of bestaand plan.

Tip 2. Draagvlak

Breng de plannen binnen je vereniging breed onder de aandacht. Zo zorg je dat leden zich betrokken voelen bij de gekozen aanpak.

Tip 3. Maak mensen verantwoordelijk

Maak een aantal personen of een commissie verantwoordelijk voor het sportiviteit en respect beleid. Zorg dat alle leden weten wie deze personen zijn, zodat ze weten bij wie ze terecht kunnen met vragen, problemen of ideeën.

Tip 4. Onderscheid tussen preventie en sancties

Ga je als vereniging zowel met preventie als met sancties aan de slag met betrekking tot sportiviteit en respect? Maak dan een duidelijk onderscheid tussen deze twee. Het werkt in de praktijk vaak beter als één commissie activiteiten organiseert om gewenst gedrag te stimuleren en een andere commissie die onwenselijk gedrag aanpakt.

Tip 5. Communiceer

Communicatie is de sleutel tot succes. Sportiviteit en respect gaan alleen leven als er regelmatig en via verschillende communicatiemiddelen over wordt gesproken. Maak zichtbaar wat er wordt verstaan onder sportiviteit en respect en wat de vereniging er allemaal voor doet. Vertel over de plannen en activiteiten en laat resultaten en reacties zien. Zichtbaarheid leidt tot aandacht en bewustwording en uiteindelijk tot het gewenste gedrag. Herhaling werkt! Een sportbreed platform waarop vele goede en leuke nieuwtjes en voorbeelden staan die elke vereniging kan gebruiken is www.sportplezier.nl.

Tip 6. Positieve benadering

Benader sportiviteit en respect positief. Natuurlijk mag er wel iets gezegd worden over wangedrag, maar stimuleer en beloon vooral gewenst gedrag. Dat werkt het beste en is goed voor de sfeer.


Voorbeeld functieprofiel Sportiviteit & Respect commissielid

De sportiviteit en respect commissie bij de vereniging heeft de volgende taakstelling:

 • De commissie maakt beleid op het gebied van sportiviteit en respect. Dit beleid wordt samen met het bestuur gevormd en moet worden geïntegreerd in het algemene beleid van de vereniging.
 • Door middel van de gestelde visie op sportiviteit en respect in het beleid worden er door de commissie gedragsregels opgesteld. Voor tips zie verenigingsregels.
 • De commissie zorgt ervoor dat sportiviteit en respect binnen de vereniging zichtbaar wordt voor iedereen. Dit kan door leuke acties, materialen of bijvoorbeeld communicatie-uitingen op de vereniging.
 • Bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat, waarin elk lid zich thuis voelt, waar met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en de sport op correcte wijze wordt beoefend.
 • Het doel van de commissie is sportiviteit, respect, normen en waarden bespreekbaar te maken bij iedereen op de vereniging, waardoor hopelijk een stuk bewustwording van het eigen gedrag wordt gecreëerd bij leden, ouders, bestuurders, trainers, coaches, scheidsrechters en toeschouwers.

Competenties voor leden van de sportiviteit en respect commissie:

 • Zelfstandig
 • Netwerker
 • Didactische vaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Overtuigingskracht
 • People skills
 • Tactvol
 • Transparant
 • Creativiteit

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Organisatie sportiviteit en respect