Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Misdragingen van doelgroepen die geen lid zijn van de bond, zoals toeschouwers of ouders
 • Misdragingen buiten wedstrijden om
 • Overtredingen die niet bij de bond terechtkomen
 • Ongewenst gedrag binnen je vereniging, zoals pesten

De ene vereniging wordt meer geconfronteerd met dit soort misdragingen dan andere. Zeker is dat ze een negatieve invloed hebben op de sfeer en het gedrag binnen de vereniging. Verenigingen staan echter zeker niet machteloos. Ze kunnen een eigen sanctiebeleid opstellen, zodat ze zelf kunnen optreden. Dit is niet eenvoudig, maar zorgt wel voor duidelijkheid binnen de vereniging. Een eigen sanctiebeleid kan bijdragen aan een sportief, plezierig en veilig sportklimaat voor alle betrokkenen. De meeste bonden moedigen een eigen sanctiebeleid aan, maar als vereniging bepaal je zelf of het wenselijk is om het daadwerkelijk in te voeren. Let op: een eigen sanctiebeleid is niet van toepassing op seksuele intimidatie, hiervoor geldt het sanctiebeleid van de sportbond.

Het maken van een eigen sanctiebeleid

Om tot een eigen sanctiebeleid te komen, zet je een aantal stappen, deze worden hieronder toegelicht. Hier kun je een voorbeeld sanctiebeleid inkijken.

Stap 1. Draagvlak binnen je vereniging

Als je wangedrag binnen de eigen vereniging wilt aanpakken, kun je op weerstand stuiten. Gekozen maatregelen werken daarom alleen als er een breed draagvlak is binnen je vereniging.

Stap 2. Bepaal misdragingen en sancties

Het belangrijkste is te bepalen welke misdragingen je als vereniging wilt aanpakken en welke sancties je eraan wilt koppelen en leg dit beleid vast. Een aantal voorbeelden van misdragingen en mogelijke sancties zijn:

Soorten misdragingen

 • Wangedrag tijdens wedstrijden door sporters of hun begeleiders dat niet geleid heeft tot een wedstrijdstraf
 • Wangedrag langs de kant door ouders of toeschouwers
 • Frequent wangedrag tijdens wedstrijden
 • Sporters die meerdere zware wedstrijdstraffen per seizoen krijgen
 • Coaches, trainers of begeleiders die meerdere keren worden weggestuurd door bijvoorbeeld de scheidsrechter
 • Plegen van vernieling of diefstal op de sportlocatie
 • Overlast op de sportlocatie
 • Overmatig alcoholgebruik, pesten, beledigen, discrimineren of bedreigen

Voorbeelden van sancties

 • Op gesprek bij het bestuur, coach, trainer of commissie
 • Alternatieve straf
 • (Tijdelijke) uitsluiting van deelname aan verenigingsactiviteiten
 • (Tijdelijke) ontzegging van de toegang tot de sportlocatie
 • Royement

Stap 3. Onafhankelijke commissie

Het is van groot belang dat de beoordeling van wangedrag overgelaten wordt aan een onafhankelijke commissie. Stel deze commissie liefst samen uit leden afkomstig uit alle geledingen van de vereniging. Deze commissie heeft als taken:

 • Inventariseren van het wangedrag
 • Toepassen van hoor en wederhoor
 • Uitspraak doen over het wangedrag
 • Eventueel opleggen van een sanctie

Tip

Vraag de vertrouwenscontactpersoon van je bond te adviseren bij het samenstellen van de commissie. Met hem of haar kan de commissie ook sparren bij het beoordelen van vraagstukken.


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Sanctiebeleid