• Er zijn voor sportverenigingen een groot aantal subsidieregelingen in de gemeente Deventer, provinciaal en landelijk. Ten behoeve van het overzicht in landelijke subsidieregelingen voor sportverenigingen is er de Sportsubsidie Database van het Kenniscentrumsport. Met deze toolkit kunnen stapsgewijs alle subsidies in kaart worden gebracht waar de vereniging voor in aanmerking kan komen. Door het beantwoorden van een klein aantal eenvoudige vragen worden de geschikte subsidies op een rijtje gezet. Daarnaast geeft de site ook tips bij het aanvragen van een subsidie.
    Maar ook provinciaal en in de gemeente Deventer zijn subsidieregelingen opgesteld. De meest relevante vindt u in het document Subsidieregelingen voor verenigingen (Sportbedrijf Deventer).

  • Crowdfunding is de nieuwe trend in fondsenwerving. SponsorVisie heeft afgelopen jaar diverse workshops verzorgd waar mooie crowdfundings initiatieven uit zijn ontstaan. Zo is FC RDC bijvoorbeeld een crowdfundingactie gestart voor de verbouwing van het clubhuis. Kijk in onderstaande documenten voor tips & trucs op het gebied van crowdfunding.

  • Sportverenigingen zijn voor een groot deel afhankelijk van bijdragen van lokale sponsoren. SponsorVisie uit Amsterdam is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het thema ‘sponsoring’. Namens Sportbedrijf Deventer en Bureau Kunstcircuit hebben zij al verschillende workshops verzorgd in Deventer. Eén tip bij het werven van nieuwe sponsoren is bijvoorbeeld het verplaatsen in de doelgroep. Wat zou een sponsor van de vereniging verwachten en wanneer is het een meerwaarde voor een bedrijf om uw vereniging bij te staan?

    Kijk voor actuele tips op www.sponsorvisie.nl of in de onderstaande documenten.

  • Datum: 18-10-2018