Sport komt echter net zo goed het bedrijfsleven ten goede. Een fitte werknemer is gemiddeld minder ziek en bereikt over het algemeen een hogere arbeidsproductiviteit. Bovendien kan sport een goede impuls voor de teamgeest betekenen. Voor bedrijven kan het dan ook lonen om zelf lokale sportactiviteiten te organiseren. En clubs kunnen hier weer op inspelen met passend aanbod. Voor bedrijven en organisaties, maar ook voor ZZP’ers.

High5 Performance is de digitale community waar mensen proactief worden aangezet tot het nemen van hun besluit tot een gezondere leefstijl.  Door een vernuftige geautomatiseerde, maar persoonlijke benadering, zorgt High5 Performance vervolgens voor commitment en laat mensen succes ervaren met die doelen die zij zelf stellen. Ook voor verenigingen en andere partners op het gebied van sport, bewegen, voeding en gezonde leefstijl biedt de community ruimte om kennis te delen, evenementen onder de aandacht te brengen en te communiceren met de leden.
Met High5 Performance wil Sportbedrijf Deventer een bijdrage leveren aan de doelstelling om iedereen in Deventer het plezier van bewegen te kunnen laten ervaren.

Wilt u weten wat High5 Performance voor uw vereniging kan betekenen, neem dan contact op met Irene Dekker, High5 Performance,
i.dekker@sportbedrijfdeventer , mobiel 06 – 247 522 32
Of kijk op de website: www.high5deventer.nl


Sport en onderwijs

Sportverenigingen zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om meer leden aan zich te binden. Vooral de jeugd en jongeren verdienen daarbij speciale aandacht, want de jeugd heeft tenslotte de toekomst, ook voor clubs. Bovendien hebben sport en bewegen een belangrijke positie in de gehele ontwikkeling van opgroeiende jeugd. Het is voor sportclubs dan ook raadzaam om samen te werken met het onderwijs om zo de jeugd via de scholen kennis te laten maken met een grote verscheidenheid aan sporten en op die manier binding met sport in het algemeen te vergroten en de kinderen opties te bieden. Zo zijn er in Deventer in samenwerking met Saxion Hogeschool en verschillende sportverenigingen gelegen in de gemeente Deventer speciale aanbiedingen voor studentensport.


Sport en zorg

De sportvereniging van de toekomst, de vitale sportvereniging, kijkt verder dan enkel het sporten op zich. Zij weten leden, sponsoren en supporters aan zich te binden en weten door verbindingen te zoeken ook bij te dragen aan maatschappelijke doelen. Een van de verbindingen die steeds meer gelegd wordt, ook in de gemeente Deventer is de verbinding tussen sport en zorg. Lokale voorbeelden hiervan zijn:

  • het programma DOET (een oefenprogramma voor thuiswonenden met (beginnende) dementie of geheugenproblemen), opgezet vanuit samenwerking tussen SV Helios en Solis .
  • De GGZ-organisaties Mindfit en Dimence organiseren in samenwerking met AV Daventria 1906 de trainingsgroep “Loop-je-lichter”. Het aanbod is gebaseerd op runningtherapie. Dit is hardlopen op ieder niveau om te werken aan psychische klachten zoals piekeren, somberheid, gevoelens van angst en spanning, onzekerheid of stress. Uit onderzoek blijkt dat hardlopen veel mensen helpt om zich lekkerder te voelen. Direct na de training door de ontspanning en afleiding en op lange termijn door het effect van de vrijgekomen endorfine op het brein.

Ook samenwerken? 

Wil je weten hoe ook jouw vereniging ook samenwerken met organisaties? Neem contact op met de verenigingsondersteuners  om meer te weten te komen over de lopende en mogelijke projecten en hoe jouw vereniging hierin kan participeren.

  • Datum: 18-10-2018