Veilig Sportklimaat

Helaas komen ongewenste omgangsvormen overal voor, ook in de sport. Denk bijvoorbeeld aan pesten, discriminatie, agressie of geweld. Ook seksuele intimidatie is een ongewenste omgangsvorm. Het kan daarbij gaan om een opmerking over iemands lichaam, een arm om de schouder of een tik tegen de bil. Als degene die dit ondergaat het niet leuk vindt is er sprake van ongewenst gedrag en moet het ophouden.

In de onderstaande leidraad is informatie uit een aantal relevante informatiebronnen verzameld en op een rij gezet. Er wordt vooral ingegaan op functie van de vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging. Daarnaast is informatie opgenomen over waaraan besturen aan moeten denken en hoe te handelen bij preventie en bij meldingen of klachten over grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling).

Verklaring Omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan gratis voor vrijwilligers worden aangevraagd door verenigingen. Sportbedrijf Deventer kan u bij de uitvoering hiervan ondersteunen. Ook kunt u ondersteuning krijgen op de aanpassingen die moeten worden gedaan in het vrijwilligersbeleid met o.a. het gedragsprotocol en wordt er een EH1 herkenningssysteem voor uw vereniging aangevraagd.   

* De vereniging betaalt voor een EH1 herkenningssysteem € 30,00 voor 5 jaar aan leverancier Cream of KPN

Gedragscode en Fair Play 

Verschillende verenigingen in de gemeente Deventer zijn actief bezig met het realiseren van een Veilig Sportklimaat. Een lokaal voorbeeld hiervan is de Voorbeeld gedragscode en Fair Play van FC RDC.

  • Datum: 18-10-2018