Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

“Een paar jaar geleden bevonden we ons in een situatie dat wij zelf en onze kinderen niet altijd in het dorp konden sporten als we dat wilden”, begint Frederik. “Steeds vaker moesten we daarvoor over de gemeentegrenzen heen. Omdat dat niet wenselijk was, hebben we met een aantal verenigingen gekeken hoe we samen op zouden kunnen trekken. Met de gemeente hebben we de mogelijkheden en knelpunten onderzocht.”

Exploitatie door vier verenigingen

Volleybalclub Vrivo, basketbalverenigiging Peatminers, korfbalclub Amicitia en gymnastiekvereniging KEV hebben zich verenigd in de stichting Binnensportaccommodaties. Met een lening van zo’n zeven ton hebben ze een nieuwe semi-permanente sporthal laten bouwen. De gemeente staat garant voor de lening. De exploitatie moet door de stichting sluitend worden gekregen en gehouden.

De wind mee

De stichting had op verschillende vlakken de wind mee in het proces. “De verkiezingen zaten er net aan te komen”, licht Frederik toe. “Dat betekende dat er vanuit de politiek voldoende animo was om mee te denken. Buiten dat konden we ook gewoon duidelijk maken dat het gezien de forse stijging qua leden (Peatminers groeide binnen drie jaar van 130 naar 250 leden, red.) hard nodig was. In ons voordeel was ook dat we binnen de verenigingen mensen hadden die verstand hebben van financiën en van bouwen. Met behulp daarvan is het allemaal heel mooi gelukt.”

Proefjaar kantine exploiteren

Gedurende de besprekingen met de gemeente werd ook duidelijk dat het contract met de beheerder van de kantine zou aflopen. “We hebben toen bedacht dat het mooi zou zijn om ook de kantine zelf te gaan exploiteren”, vervolgt Frederik. “Met de gemeente hebben we de mogelijkheid besproken om dat een jaar als proef te gaan doen. En hoewel de gemeente een groot voorstander is van burgerparticipatie, waren ze aanvankelijk toch wat huiverig om dit uit handen te geven. We hebben vervolgens een gedegen plan van aanpak gemaakt. Met de nodige hulp en expertise vanuit de basketbalbond middels TREEM b.v., heel mooi dat je dan op hun eerdere ervaringen kunt bouwen. Dat gaf de gemeente het vertrouwen dat het zou gaan lukken, en dus zijn we het proces ingegaan.”

Verbondenheid

De exploitatie van sportkantine De Stamper werd vrijwel synchroon met de opening van de nieuwe sporthal overgenomen. De kantine bedient behalve de sporthal ook het aangrenzende zwembad. Vrivo en Peatminers leveren de vrijwilligers en opereren onder de vlag van de stichting Binnensportaccommodaties. Het interieur werd met behulp van enkele lokale ondernemers volledig vernieuwd. “Wat je merkt is dat je als verenigingen veel dichter bij elkaar komt te staan”, vertelt Frederik. “Er is een stuk verbondenheid, het samenzijn in een ruimte, en bovendien verdien je er ook nog iets aan. Dat het van jezelf is, maakt dat het leeft. De sporters en hun toeschouwers zijn er ook blij mee. Ze ervaren dat er meer gezelligheid is, een lach achter de bar. Eindelijk hebben ouders een plekje om hun kinderen te zien zwemmen, zonder dat ze verplicht zijn een consumptie te gebruiken. Wij hebben voor die groep een koffiemachine weggezet. Je moet wat je doet dicht bij de mensen houden.”

Enthousiast

“Je hoort het wel aan me”, lacht Frederik, “ik ben hartstikke enthousiast. Het is zo mooi dat je de sfeer goed kunt houden en er ook nog iets aan overhoudt. Dat laatste is even goed belangrijk, want dat maakt dat je niet steeds de contributie hoeft te verhogen of acties hoeft te houden om het sporten betaalbaar te houden.”

Basis moet goed zijn

Tips kan Frederik ook nog geven. “Bezint eer je begint. Dat klinkt zwaar, maar je moet er voor zorgen dat je basis goed is. Als je zoiets met meerdere mensen onderneemt, dan moet je elkaar vertrouwen, elkaars belangen respecteren, je moet kunnen samenwerken en een gezamenlijk belang of knelpunt hebben. Heb je de benodigde expertise niet binnen de club, zorg er dan voor dat je die van buiten krijgt. Natuurlijk heb je ook kartrekkers nodig die enthousiast zijn. Dat versterkt de meerwaarde die je hoe dan ook moet kunnen aantonen. Zowel in de zin van toegenomen saamhorigheid en sfeer als in een financiële prikkel. En uiteindelijk komt er in de exploitatie van de sporthal en de kantine veel neer op vrijwilligers. Dat moet je dus goed organiseren. Wij hebben daarvoor een heel nieuw beleidsplan vrijwilligers opgesteld, samen met Sportservice Overijssel.”

Een manier, niet dé manier

“We hebben de wijsheid ook niet in pacht”, besluit Frederik. “Wat wij doen is niet dé manier, maar een manier. We zijn nog niet zo lang bezig, maar het voortraject is goed verlopen en onze eerste ervaringen zijn positief. Je zult altijd wel 5 procent houden die iets aan te merken heeft op hoe je het doet, maar bedenk je dat je het doet voor die 95 procent die er wel tevreden over is.”

Meer weten?

Wil je met je sportclub de mogelijkheden verkennen om een andere rol in het beheer van je accommodatie te spelen? Bekijk dan eens het stappenplan beheer en exploitatie sporthal dat TREEM b.v. ontwikkelde in het kader van het project ‘zeggenschap in accommodatie zaalsportverenigingen’ (met Nevobo, NBB, KNGU, NHV en NOC*NSF).

  • Datum: 19-01-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Accommodatie Multifunctionele accommodatie Samenwerking Gemeenten Andere sportclubs

Goede voorbeelden in de buurt


Lees ook