Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Life Goals zet zich in om de zogenoemde ‘kwetsbare mensen’ in onze maatschappij meer aan het sporten te krijgen, met alle positieve gevolgen van dien. Life Goals richt zich op mensen van 18 jaar en ouder met meervoudige problematiek, bijvoorbeeld veroorzaakt door psychische problemen, verslaving, werkloosheid of een lichte verstandelijke beperking. Zowel ervaring als wetenschappelijk onderzoek hebben uitgewezen dat juist deze mensen veel baat hebben bij een zinvolle dagbesteding en dat sport zich daar uitstekend voor leent. Wil je als club deze mogelijkheden bieden, dan is het zaak relevante partijen bij elkaar te krijgen en daar kan een lokale Life Goals-stichting een essentiële rol bij vervullen. Life Goals verbindt op die manier sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en gemeenten en biedt sportaanbod op maat. Life goals kan dus ook een uitgelezen partner zijn voor een open club.

Nijmegen

Want dat is de kern van het Life Goals-principe: lokale stichtingen. De sportclub kan in samenwerking met een landelijke afvaardiging van Life Goals het proces tot oprichting van een lokale stichting in gang zetten. Hoe dat exact in zijn werk gaat, hoe je als club vervolgens sportaanbod voor bepaalde doelgroepen creëert en wat eigenlijk de elementen zijn van de Life Goals-methodiek, staat helder beschreven in de brochure van Life Goals.

In een snel groeiend aantal gemeenten zijn Life Goals-stichtingen inmiddels actief. Zo ook in Nijmegen, waar SV Orion de spil is in Life Goals-activiteiten. Rik Jansen is de drijvende kracht achter de Life Goals-stichting in de Gelderse stad. Hij was als klein jongetje al lid van Orion en was er tevens barkeeper, jeugdtrainer en doorliep er zelfs zijn afstudeerstage, gericht op het vrijwilligersbeleid. “Toen ik van het initiatief van Life Goals hoorde om met lokale stichtingen te gaan werken, moest ik gelijk aan Orion denken”, aldus Jansen. “De club is altijd open en betrokken geweest. Orion kijkt verder dan alleen naar de traditionele leden. Ouderen kunnen walking football spelen, verstandelijk gehandicapten zijn welkom, en zo is  er meer. Kwetsbare mensen, de doelgroep waarop Life Goals zicht richt, past daar prima bij.”

Positief

Jansen doorliep een voor Life Goals gebruikelijk traject. Hij deed een opleiding via Life Goals om de werkwijze onder de knie te krijgen, deed onderzoek naar de behoefte bij de doelgroep, maakte een businessplan en ging vervolgens in gesprek met de lokale partijen. De voorzitter van Orion is in ieder geval enthousiast. Van de gemeente, zorginstellingen en fondsen, waar Jansen ook mee sprak, moet hij nog uitsluitsel krijgen. Hij is echter positief gestemd. Zelf hoopt hij binnen twee jaar zeker 100 mensen uit de doelgroep via sport, maar ook met workshops en evenementen, op de been te krijgen.

Benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor jouw club? Lees alles nog eens rustig na op de website van Life Goals of stuur een mail voor meer informatie naar info@stichtinglifegoals.nl.

  • Datum: 20-04-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Ledenwerving en –behoud Ledenwerving Kwetsbare mensen Samenwerking Gemeenten

Goede voorbeelden in de buurt


Lees ook