Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Vooral ‘betrekken’ en ‘verantwoordelijkheid’ lijken in dit geval sleutelwoorden. Jeugdleden en jonge vrijwilligers haken minder snel af als ze meer binding hebben met de club en binnen het jeugdbeleid ook een zekere eigen verantwoordelijkheid dragen. Bij Nautilus hebben ze dat vorm gegeven door wekelijks een avond in het clubhuis volledig aan de jeugd te laten.

Activiteiten, bijeenkomsten en organisatie ervan, het is allemaal de verantwoordelijkheid van de jeugd zelf om het in goede banen te leiden. Van budget tot de werving van vrijwilligers en de uitvoering van activiteiten, elke donderdagavond doen de jeugdleden het zelf, waarbij het clubbestuur wel een oogje in het zijl houdt. In het artikel op Allesoversport.nl komt helder aan de orde hoe deze avonden bij Nautilus concreet worden ingevuld en wat het kan opleveren.

In het artikel wordt ook verwezen naar de zogenoemde Jeugd Participatieladder, een tool om de mate van betrokkenheid van jeugdleden bij de club te meten. Zo krijg je inzicht in de situatie op jouw club en wordt duidelijk waar je extra aandacht aan kan besteden.

  • Datum: 02-05-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Ledenwerving en –behoud Ledenwerving Ledenbehoud Jeugd Jeugd Vrijwilligers en personeel Vrijwilligers

Goede voorbeelden in de buurt


Lees ook