Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

AthenA is een club met een eigen filosofie; zo zijn er vers fruit, door bar-vrijwilligers zelfgebakken taarten, huisgemaakte broodjes en Turkse pizza in de KantinA. Het vraagt echter een grote betrokkenheid van leden en vrijwilligers om hetgeen AthenA zo speciaal maakt ook bij steeds groeiende ledenaantallen te kunnen handhaven. Gelukkig zijn er veel leden die zich in groten getale inzetten voor de club. 

De accommodatie van hockeyclub AthenA ligt op sportpark Voorland/Middenmeer in Amsterdam. Het sportpark kenmerkt zich door zijn openheid, de aandacht voor een beweegvriendelijke en gezonde inrichting (natuurlijke speelplekken, buitenfitness, fiets- en wandelpaden, fruitbomen) en de aanwezigheid van veel sportverenigingen. Het park bestrijkt ongeveer 40 hectare (inclusief beplanting). Het nieuwe clubgebouw van Athena is een eye-catcher. Het is in 2014 opgeleverd. Naast de hockeyclub maken ook FTSA Fysiotherapie, buitenschoolse opvang Woest Zuid en huiswerkbegeleiding The School gebruik van het pand. Athena heeft vier hockeyvelden, een oefenveldje, een Mark Lammersveld en een inloopruimte. Op het terrein staat ook een kas, waar de club op termijn haar eigen kruiden en groenten gaat verbouwen.

Kernwaarden

De belangrijkste waarden van AthenA zijn: hockey stimuleren in de breedste zin van het woord en van maatschappelijke betekenis zijn voor de wijk. De waarden zijn in samenwerking met een marketeer opgesteld door de leden tijdens clubbijeenkomsten, waar iedereen zijn zegje kon doen.

De vereniging is jong, opgericht in 2004, en uitgegroeid tot een grote familievereniging met 1.800 leden. Daarbij zijn de kernwaarden dankzij cultuurdragers overeind gebleven. De accommodatie (kantine, die steeds veranderde en bovendien te klein was) was zo’n cultuurdrager. Bij de bouw van de nieuwe kantine was er vrees dat de vertrouwde cultuur zou verdwijnen, maar de beheerders van het pand hebben die overgenomen.

Het gebruik van het clubgebouw is heel divers: het gebouw fungeert als inloopkamer voor mensen met kanker met stichting de Kraanvogel. De gezonde kantine, 'KantinA' – het broodje Athena is bekend buiten de club, een broodje kroket is er niet te krijgen. En verder gebruiken Kinderopvang Woest Zuid, Huiswerkbegeleiding en Fysiotherapie het gebouw.

Samenwerking

De club wil van waarde zijn voor de buurt en tegelijkertijd efficiënt en duurzaam omgaan met haar accommodatie. Daarom werkt ze samen met andere maatschappelijke organisaties. Stichting Acro initieert en coördineert de samenwerking. De stichting is een goede gesprekspartner en staat open voor ideeën. Het bestuur van Acro schakelt veel met het bestuur van AthenA, de grootste gebruiker/partner. Er zijn twee mensen in dienst van de stichting.

Samenwerking komt vaak toevallig tot stand, via leden bijvoorbeeld. AthenA is vaak initiatiefnemer, maar zonder het netwerk (het stadsdeel en andere verenigingen) lukt het niet. Er is een positieve grondhouding en van het één komt het ander. De voorzitter was in gesprek met de KNHB over ouderen en sport (golden sport) en toen ontstond het idee om overdag aanbod te creëren. In veel gevallen werken partijen samen als beide gebruik maken van de accommodatie. Soms gaat de samenwerking verder, zoals bij de fysiotherapeut die nauw samenwerkt met Athena zelf. Er zijn ook nieuwe ideeën, maar die pakt AthenA niet meteen op. Het ‘vijfde veld’ en ‘de Kraanvogel’ vergen veel tijd, dus houdt de stichting pas op de plaats. Kleinere initiatieven die aanvullend zijn en het hockey niet bijten, pakt AthenA wel op, zoals een samenwerking met een schaakschool voor kinderen en workshops.    

Borging

Er is een zekere spanning tussen de wens om als club te groeien (er is veel vraag naar hockey) en de belangen van de buurt. De club waakt ervoor bij de interne waarden te blijven. Tanja Vermeer: “Je missie, visie en waarden moeten leidend zijn bij alle beslissingen die je neemt. Je moet als bestuurder alles spiegelen aan de interne waarden van de club. Het is belangrijk te vernieuwen, maar overdracht van waarden naar nieuwe bestuursleden is belangrijk. AthenA heeft zelfs iemand aangesteld voor de bewaking van de visie en waarden. Als we een nieuwe voorzitter moeten kiezen, vormen de voorzitter en ex-voorzitter de selectiecommissie."

  • Datum: 28-07-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Bestuur & organisatie Accommodatie Accommodatie Tips en advies Kantine Gezonde Sportkantine Samenwerking

Goede voorbeelden in de buurt


Lees ook