Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Sinds 2013 biedt volleybalvereniging Pollux uit Oldenzaal beachvolleybal aan binnen een eigen accommodatie, met een clubgebouw. Het terrein dat zes velden herbergt, wordt gedeeld met twee andere clubs: handbalvereniging Hacol’90 en rugbyclub de Harlequins, die toetrad na de teloorgang van honk- en softbalvereniging Run’71. “We trokken met drie verenigingen op om onze plannen te realiseren, maar de gemeente bleek de belangrijkste partner”, blikt voormalig Pollux-voorzitter Henk Hanzewinkel terug. 

Van onderzoek naar Omnivereniging Oldenzaal

Eind 2010 werkte Pollux, op verzoek van de gemeente, mee aan een mogelijk adviestraject met Overijssel (SSO). Met behulp van de clubscan werd een schets gemaakt van de belangrijkste knelpunten. Daaruit bleek onder andere dat de mogelijkheid tot exploitatie van een eigen accommodatie/kantine, naast het versterken van de verenigingscultuur, tot meer inkomsten en een structureel betere financiële positie zouden kunnen leiden. De wens voor een eigen kantine en uitbreiden van het aanbod werd daarom in het beleidsplan opgenomen.

In samenspraak met de gemeente werd vervolgens het SSO-adviestraject opgestart. Honk- en softbalvereniging Run’71 had destijds naast een gering aantal leden ook bestuurlijke problemen, maar beschikte wel over een eigen clubaccommodatie. “Omdat deze slechts op enkele honderden meters afstand van onze sportaccommodatie lag, leek samenwerking een logische optelsom.” Door bestuurlijke samenwerking, een gezamenlijke kantine én last but not least de mogelijkheid een beach court aan te leggen naast het honk- en softbalveld, zou dat zeker winst opleveren. In overleg met de gemeente werd ook Hacol’90, dat van dezelfde accommodatie gebruikmaakt als Pollux, bij de plannen betrokken. Zo ontstond 'Omnivereniging Oldenzaal'.

De adviseur van SSO wees de nieuwe vereniging op de mogelijkheid om provinciale subsidie aan te vragen via de gemeente voor het verwezenlijken van de plannen. “We trokken met drie verenigingen op om onze plannen te realiseren, maar de gemeente bleek de belangrijkste partner. Er is volop medewerking verleend bij de realisering van het beach court. Een grote pluim is hierbij op zijn plaats”, aldus Hanzewinkel. Helaas moest Run’71 de handdoek nog voor realisatie van alle plannen in de ring gooien. “Hoe jammer ook, het gaf ons wel weer de mogelijkheid om het beach court te situeren op het gunstiger gelegen honk- en softbalveld.” Na het vertrek van Run’71 trad rugbyvereniging de Harlequins tot de Omnivereniging, dat dankzij subsidie van de provincie Overijssel en een wezenlijke bijdrage van de Rabobank Oldenzaal en de Geldermanstichting in het voorjaar van 2013 een prachtig beachcourt aan de Vondellaan aan kon laten leggen.

Beachcourt Oldenzaal

Het beachterrein heeft een oppervlakte van 55 bij 45 meter en is gevuld met zand van een zeer fijne samenstelling. Er kunnen zes beachvolleybalvelden uitgezet worden, of drie beachhandbal- of beachrugbyvelden. Naast deze varianten kan in Oldenzaal ook beachsoccer, -tennis en –voetvolley worden gespeeld.

Clubgebouw Paal 12

Het voormalige clubgebouw van Run’71 heeft een behoorlijke facelift gekregen, waarbij het naast clubgebouw voor beachsporters ook als ‘Kulturhus’ voor de wijk de Thij fungeert. Ook biedt het gebouw onderdak aan stichting Impuls. Er zijn diverse multifunctionele ruimtes gecreëerd waar onder andere vergaderingen, trainingen, presentaties en clubavonden kunnen plaatsvinden. “Inmiddels is duidelijk dat het beachcomplex en clubgebouw annex Kulturhus voor heel Oldenzaal een aanwinst is. Niet alleen op sportief, maar ook op maatschappelijk en sociaal vlak”, zegt de voormalige voorzitter trots.

Omnivereniging Oldenzaal

De omnivereniging exploiteert het beachcourt en het clubgebouw. Naast een dagelijks bestuur is er een algemeen bestuur waarin de voorzitters van de aangesloten clubs zitting hebben. Naast een kantinecommissie heeft de omnivereniging een onderhoudscommissie.

De aangesloten verenigingen kunnen in principe gratis gebruik maken van de accommodaties; bij eigen activiteiten biedt de betreffende vereniging hulp aan in de kantine en komen de inkomsten daaruit (na aftrek kosten) volledig ten goede aan die club. Inkomsten uit andere activiteiten worden evenredig verdeeld over de aangesloten verenigingen én de omnivereniging, dat verantwoordelijk is voor onderhoud en kleine investeringen. “Inmiddels kunnen we zeggen dat de inkomsten een relevante bijdrage leveren aan ons financiële resultaat. In 2015 genereerden we naast inkomsten uit eigen activiteiten zo’n € 2.500, extra als exploitatieresultaat. Belangrijk daarbij is dat je een brede horecavergunning hebt”, tipt Hanzewinkel.

Beachcompetitie

Pollux organiseert nu jaarlijks de Junior Beachcircuit competitie voor Nevobo verenigingen in de regio en Vrijetijdsverenigingen uit Oldenzaal. “Onze verenigingscoördinator is daarbij de drijvende kracht. Het eerste jaar telden we 600 deelnemers in vier weken, een jaar later waren dat er 640. Ook organiseerden we in 2015 het eerste internationale beachtoernooi op ons Beachcourt. Het gaat dus heel goed op Beachcourt Oldenzaal!”

Meer mooie voorbeelden van multifunctionele accommodaties vind je hier.

  • Datum: 31-08-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Accommodatie Multifunctionele accommodatie Samenwerking Andere sportclubs Financiën

Goede voorbeelden in de buurt


Lees ook