Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Mede-verantwoordelijk voor het binden en behouden van jeugd bij LOHC is René Coenen, bestuurslid Junioren. Recent legde hij in een artikel voor het Kenniscentrum Sport al uit hoe de club precies werkt en waarom zowel het sportieve als het sociale aspect veel aandacht krijgt. “LOHC is een echte familieclub”, zegt Coenen. “Van de jongeren die hier hockeyen, spelen veel ouders bij de veteranen of ‘de trimmers’ en zijn er veel actief als vrijwilliger. De betrokkenheid van familie en vrienden bij wedstrijden is groot. Hockey staat centraal, maar als club organiseren we ook allerlei andere activiteiten en faciliteren we initiatieven van onze leden.”

Open club

Daardoor ontstaan er plannen en activiteiten die lang niet altijd met hockey te maken hebben, maar de gezelligheid en binding van leden met de club en onderling wel versterken. Zo is er inmiddels ook een fiets- en een wandelcommunity en zelfs een ledenkoor binnen LOHC. Het is een plek in de regio waar naast sport allerlei leuke, sociale activiteiten worden georganiseerd met steeds meer verschillende samenwerkingspartijen. Het is een open club die veel andere sportverenigingen kan inspireren. Coenen: “Bij ons is altijd wat te doen en als je hier komt, zijn er altijd mensen die je kent. Dat geeft een sterk gevoel van veiligheid, geborgenheid en verbinding. Mijn eigen zoon speelt voetbal, maar na zijn wedstrijden komt hij vaak alleen of met vrienden naar LOHC. Gewoon vanwege de gezellige en familiale sfeer.”

‘Het blijft een sportclub’

LOHC groeide de afgelopen vier jaar van ruim 1.600 naar 2.100 leden. De club telt 1.020 juniorleden, waarvan 530 in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar (C-,B- en A-jeugd), een groep waarbij ledenwerving én ledenbehoud doorgaans moeilijk is. De al genoemde sociale activiteiten dragen bij aan dat succes, maar LOHC blijft een sportclub, zo weet Coenen. Het aanbod, de sportfaciliteiten en het kader moeten dik in orde zijn. “Hockey is het leukst als je het goed kan”, zegt Coenen. “Daarom vinden wij het essentieel dat onze jeugd van jongs af aan de juiste techniek aanleert. Onze jongste jeugd krijgt dan ook de beste trainers. Tot en met de C-jeugd zijn we daarnaast vrij strikt in onze teamsamenstellingen. Spelers moeten vooral een gelijkwaardig hockeyniveau hebben. Het motiveert namelijk veel meer als je goed met je teamgenoten kunt meekomen, dan als je stukken beter of slechter bent.”

Betrokkenheid

En om de techniek op de goede manier aan te leren, heb  je goed opgeleide trainers nodig. Dus ook dat is een belangrijk aandachtspunt. Betaalde trainerscoördinatoren nemen de trainers aan bij LOHC en letten goed op ervaring, technische kwaliteiten, maar ook zeker op sociale vaardigheden. Komend jaar start LOHC bovendien met een eigen traject om trainers op te leiden en daarvoor wordt ook geworven onder de eigen jeugdleden. Zo kunnen zij zich ontwikkelingen en zijn ze veel nauwer betrokken bij de club. Want ook aan die betrokkenheid van leden binnen de club werkt LOHC heel bewust.

Benieuwd naar hoe LOHC op verscheidene manieren de betrokkenheid van (jeugd)leden op de club vergroot, ze bij het beleid betrekt en zo veel jongere leden voor de club behoudt? Lees het gehele artikel van het Kenniscentrum Sport!

  • Datum: 17-09-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Ledenwerving en –behoud Ledenwerving Jeugd Samenwerking Open Club

Goede voorbeelden in de buurt


Lees ook