Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Roy Westheim is judoleraar sinds zijn 18e, en heeft daarnaast ook nog een PABO-achtergrond. Dat verklaart zijn grote betrokkenheid bij de club en vooral bij de jeugdige leden ervan, die 80 tot 85% van het totale ledental uitmaken. “Die extra aandacht heeft verschillende redenen, die variëren van leerproblemen tot ADHD, Downsyndroom en noem maar op. In het begin hebben wij bij Stella Duce ook gedacht dat het misschien goed is om met die kinderen een aparte groep te vormen. Maar daar zijn we van af gestapt. ‘Isoleren’ is niet ideaal en vooral op een judoclub absoluut niet nodig. Wat je nodig hebt is enige pedagogische kennis, commitment en voldoende mensen om in de les te ondersteunen. En dan dus een veilige sfeer creëren voor alle deelnemers.”

Veilige omgeving

Hoe zorg je dan voor een veilige omgeving? Westheim: “Bijvoorbeeld door te zorgen voor een grote transparantie. Wij hebben heel korte, directe lijnen met de ouders, gewoon tijdens het brengen en halen, maar ook via Whatsapp en email. En in de groepen nemen we de tijd om met elkaar erover te spreken dat we niet allemaal hetzelfde zijn. De één vindt het bijvoorbeeld lastig om te luisteren. Een ander kan bijvoorbeeld heel erg boos worden. Dat moet je van elkaar accepteren. Dan zeggen we: ‘Dat vindt hij lastig.’ En dan proberen we dat te accepteren.”

Volgens Westheim is judo bij uitstek een sport die geschikt is om iedereen mee te laten doen. “Mutual welfare, de basis van judo.” Het samen sporten levert ook veel mooie momenten op. Zo leren de kinderen elkaar te corrigeren en complimenten te geven. Westheim vertelt: “Een 13-jarige jongen met het Down-syndroom, die wilde nogal eens een groepsgenoot knuffelen. Dan reageren kinderen eerst met: ‘Wat schattig!’ Daar praten we over en dan geef ik mee dat het een leeftijdgenootje is. Dan spreken we af dat we hem uitleggen dat knuffelen niet past bij jongens van die leeftijd. De groep geeft goed voorbeeldgedrag. Daar heeft zo’n kind ook elders wat aan.”

Vriendschappen

Sowieso vind Westheim het belangrijk dat er op de judomat banden gesmeed worden die verder gaan dan de sport. Er ontstaan vriendschappen. Westheim: “Ik had ooit een groepje meiden die als kleuters samen taartjes gingen bakken en die nu samen de Primark en H&M leeg kopen. Heel verschillende types, die op de judomat zijn samengekomen en nu dikke vriendinnen zijn. Prachtig toch?”

Kinderen zijn uitgangspunt

Judo is van nature al een pedagogische sport. Westheim is ook al jaren verbonden aan het schooljudo project. In deze leerlijn wordt nog duidelijker gewerkt met de zeven kernwaarden. “Maar niet dat dit nu de indruk wekt dat de lessen ‘praatlessen’ zijn, het zijn heel actieve judolessen, waarin wel alles bespreekbaar gemaakt wordt. Voor mij is het belangrijkst dat je als trainer het kind als uitgangspunt neemt, en niet de lesstof. ‘Responsief zijn’ noemt men dat. De ontwikkeling in judo is uiteindelijk wel het doel, maar een veilig sportklimaat is sowieso een voorwaarde voor een kind om überhaupt te leren. Dus als er een gevoel van onrust is in de groep, dan moet je daarop inspelen en niet jouw programma willen draaien.”

Kennis belangrijk

Een bepaalde mate van kennis is ook een vereiste. Want ten dele hebben de achtergronden van de deelnemers ook consequenties voor de oefenstof. Westheim: “Dat moet je als trainer natuurlijk wel weten. Zo moet je weten wanneer je vanwege een beperking of angst je lesprogramma aan moet passen of sommige oefeningen weg moet laten.” Ouders hebben het gevoel dat hun kinderen bij Stella Duce in goede handen zijn, dat is waar het om draait!" Westheim volgt onder andere via de Academie voor Sportkader, de Judo Bond Nederland en de Vlaamse Judo Federatie regelmatig bijscholingen die gericht zijn op het werken met diversiteit binnen de vereniging. "Daar steek je telkens weer iets op, waardoor je werk nóg dankbaarder wordt!"

Wil jij binnen jouw vereniging ook aan de slag met mensen met een beperking of met kwetsbare groepen? Het is mooi en je hoeft het niet alleen te doen!

  • Datum: 16-11-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Ledenwerving en –behoud Ledenwerving Jeugd Kwetsbare mensen Ledenbehoud Jeugd

Goede voorbeelden in de buurt


Lees ook