Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Henk Arts is natuurkundige en weet waar hij over praat. ‘Wanneer je je als vereniging op dit pad begeeft, kun je niet zonder iemand die écht van de hoed en de rand weet. Als je die niet hebt, wordt het lastig om een mooi verhaaltje over cijfertjes van een leverancier van LED-verlichting op waarde te schatten,’ zegt Arts. 

Ook is hij kritisch op onderzoeken die uitwijzen dat met eenmalige investeringen in energiebesparende maatregelen en duurzame energie sportclubs al snel duizenden euro’s per jaar op de energierekening kunnen besparen. Zo simpel is het allemaal niet, geeft hij aan.

Vermindering van verbruik

Henk Arts werkte jarenlang in de energiewereld en gebruikt zijn kennis nu om namens Hockeyclub Blerick de juiste keuze te maken voor nieuwe LED-sportverlichting en andere energiebesparende maatregelen. Dat Blerick zelf op het gebied van duurzaamheid op de goede weg is, blijkt uit het verhaal van Arts. Naast initiatieven op het vlak van afvalbeperking en afvalscheiding, isolatie van het clubhuis en een vloerverwarming die klaar is voor warmtepompen, is vermindering van het elektriciteitsverbruik speerpunt van de club.  

Om de elektriciteitsrekening te drukken heeft HCB diverse maatregelen genomen. Twee velden zijn voorzien van LED-veldverlichting en het dak van de kleedkamers is vol gelegd met zonnepanelen. De inkoop van elektriciteit wordt zo teruggebracht van 60.000 kWh naar ongeveer 20.000 kWh. 

Arts: ‘De investering in LED-sportveldverlichting is alleen rendabel als de bestaande verlichting is afgeschreven of als er een nieuw veld met verlichting wordt aangelegd. Dat was bij ons het geval. Inmiddels hebben we ook een tweede veld van LED-verlichting voorzien. Hoewel niet helemaal afgeschreven, bleek vervanging toch aantrekkelijk, omdat de bestaande armaturen nog wat opbrachten.’ 

Energieprijzen

Wat ook sterk meeweegt bij de vraag of het wel verstandig en voordelig is als club te investeren in duurzame energie, is de invloed van tarieven, subsidieregelingen, toeslagen en energieprijzen op de uiteindelijke rekensom. De energieprijs en energiebelasting hebben volgens Arts een negatief effect op investeringen in energiezuinige maatregelen. 

‘De energieprijzen zijn de afgelopen decennia niet zo hard gestegen als aanvankelijk was voorgespiegeld. De rekensom die leveranciers van LED-sportverlichting hanteren, is daarom niet zo gunstig als zij willen doen geloven. De subsidie die momenteel beschikbaar is, draagt bij in de aanschafkosten van de apparatuur, maar het energietarief doet het effect van die bijdrage weer deels teniet.’ Bij het verbruik van elektriciteit wordt bovendien een ingewikkelde tariefstructuur gehanteerd. Ook dat vereist de nodig kennis, benadrukt Arts.

Opslag van energie

Desalniettemin is Blerick bij uitstek een vereniging waar hoog ingezet wordt op energiebesparende maatregelen. De gemeente leverde een bijdrage in de aanschafkosten en Blerick kreeg subsidie uit de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Daarnaast krijgen ze subsidie op de opgewekte energie, de zogenaamde SDE+ subsidie. De Blerickse club is zelfs bezig met een project om energie te bufferen. ‘Opslag kost een hoop geld. Dat heeft vooral met de prijs van accu’s te maken. Het duurt nog even tot de prijs per kWh opslag aantrekkelijk is om de stap te zetten. Zolang  we er geen stuiver aan kunnen verdienen, gaan we het niet doen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan hard. Wellicht komt er op niet al te lange termijn een doorbraak en wordt opslag interessant.’ 

Arts’ belangrijkste advies aan andere verenigingen is om een specialist te zoeken die de club kan begeleiden. ‘De zaken zijn zo verschrikkelijk complex. Iedere club moet echt vanuit haar eigen situatie een plan maken en kijken wat de opbrengsten zijn om tot een verantwoorde conclusie te komen,’ besluit Arts.

  • Datum: 30-11-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Accommodatie Accommodatie Duurzaamheid Energie Water Praktijkverhalen duurzaamheid

Goede voorbeelden in de buurt


Lees ook