Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Uiteraard, de plannen waren er al langer. Binnen zwemvereniging de Zaan in Zaandam had men wel vaker plannen. Zo ook in juni 2017, toen ze mee konden doen aan een pitch om in aanmerking te komen voor Rabobank Verenigingsondersteuning. Martine Hos, adviseur communicatie & marketing bij Rabobank Zaanstreek: "Ja, ZV de Zaan presenteerde ons meteen drie projecten, voor schoolzwemmen, trimzwemmen en voor een regionaal trainingscentrum waterpolo (RTC).  Zij werden als één van de vijf verenigingen gekozen om ondersteuning te krijgen. In het afgelopen najaar voerden we de intakegesprekken. Het intakegesprek met ZV de Zaan duurde het langst van allemaal. Uiteindelijk werd besloten dat de oprichting van een RTC het project zou worden, waarbij wij hen wilden ondersteunen."

Plan

Vanaf dat moment kwam Hans Stam, lid van de topsportcommissie van ZV de Zaan, in beeld. Hij werd door het bestuur gevraagd om een plan te schrijven voor het opzetten van een RTC. Stam: "De waterpolowereld is een hechte groep, ik behoor daar al mijn hele leven toe. En ons plan, daar geloof ik heilig in. Maar om het van de grond te krijgen, dat is dan toch weer een ander verhaal. Zonder de andere mensen hier om tafel was dat zeker niet gelukt!"

De andere betrokkenen waren Henk Happe en Sander ten Broek. Happe kent Stam al sinds zijn schooltijd. Ook hij komt uit de waterpolowereld. Hij is gelieerd aan zwemvereniging DAW uit Alkmaar. Happe: "Hans benaderde mij met de vraag of ik hem wilde helpen bij het realiseren van de plannen voor een RTC. Dat was me uit het hart gegrepen! Ik vind het heel belangrijk dat we hier in Noord-Holland, en vooral in de regio Zaandam, waar waterpolo écht op hoog niveau beoefend wordt, aan jeugdig talent de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen. Daar zet ik me graag voor in!"

Vlnr.: Henk Happe, Hans Stam, Martine Hos en Sander ten Broek

Vaart erin

Sander ten Broek is de vierde persoon aan tafel. NOC*NSF, partner van de Rabobank bij de ondersteuning van sportclubs, koppelde hem als trajectbegeleider aan het project. En wat blijkt? Ook Ten Broek komt uit de waterpolowereld. De ondersteuning door Ten Broek startte in februari en was in eerste instantie vooral gericht op het ondersteunen van Stam en Happe bij het schrijven van het plan voor het waterpolo RTC Noord-Holland. Ten Broek: "Die twee heren hielden echt stevig de vaart erin. We hadden drie of vier bespreekmomenten, tussentijds af en toe telefonisch of mailcontact. Maar eigenlijk hebben zij het allemaal zelf gedaan. Het mooie was, dat al in een heel vroeg stadium de conclusie getrokken werd: wat er ook gebeurt, in september gaan we van start!"

Het klinkt als een moeiteloos proces, maar dat beeld is te rooskleurig. Stam en Happe voerden in de afgelopen maanden eindeloos veel gesprekken met alle partijen, die wellicht op de één of andere manier een bijdrage aan het RTC zouden kunnen leveren. Stam: "We gingen naar de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), naar Topsport Zaanstad, naar Sportbedrijf Zaanstad en naar de zwemverenigingen in de regio. Overal waar we kwamen, kregen we het signaal dat het een prachtig plan is, maar als het om een bijdrage ging, dan was dat een heel ander verhaal."

Sponsorvisie

En dan blijkt nog maar eens hoe waardevol de betrokkenheid van de Rabobank is: het netwerk, wat door middel van Rabobank Zaanstreek bij het project betrokken kan worden, is van grote waarde. Stam: "Het feit dat we overal konden melden dat we ondersteund worden door de Rabobank, dat hielp enorm om deuren te openen. Zonder de Rabobank hadden we dit niet voor elkaar gekregen." Martine Hos vult aan: "Dit past perfect in onze nieuwe sponsorvisie, die de kracht van het verenigingsleven in de samenleving wil ondersteunen: we bieden de clubs niet alleen financiële steun, maar vooral kennis en begeleiding bij het verwezenlijken van gestelde doelen."

Vlnr: Hans Stam, Martine Hos, Henk Happe en Sander ten Broek.

In april werd de eerste informatiebijeenkomst over het op te richten RTC georganiseerd. Blij verrast was men daar met de opkomst van ruim 60 geïnteresseerden, naast geselecteerde potentiële deelnemers ook ouders en een aantal verenigingsafgevaardigden. Een groot aantal van de geselecteerde deelnemers meldde zich direct aan. Toen waren de plannen uiteraard nog niet helemaal rond, dus in juni volgde een tweede bijeenkomst om de belangstellenden te informeren over de voortgang. Happe: "Dat was een heel mooi moment, omdat we toen nét de toezegging van de KNZB regio Midwest hadden gekregen dat zij participeerden in ons project. Zo konden we definitief melden dat het RTC in september zou starten."

Wat houdt het in, zo’n Regionaal Trainingscentrum? Het woord zegt het al: het biedt de mogelijkheid aan talenten om in de eigen regio te kunnen trainen onder leiding van trainers, die nauwe contacten onderhouden met andere RTC's en de landelijke bondstrainers en -coaches. Daarvoor is een organisatie nodig, die de faciliteiten regelt: badwater huren, trainers aanstellen enzovoort. Goedkoop is het nog niet voor de deelnemers, geven Stam en Happe aan. "Duizend euro per jaar voor vier trainingen per week, nog bovenop het normale clublidmaatschap. Dat is voor sommige jonge talenten toch een flink bedrag. Maar ja, badwater is gewoon duur." In september gaan 24 jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar van start. Door de trainingen in zwembad De Slag in Zaandam wordt de reistijd voor deze talenten enorm teruggebracht, want voorheen moesten zij naar Zeist voor een landelijke selectietraining.

KNZB

Ook de zwembond is uiteraard blij met alle inspanningen van de mannen. Edwin Hoogerwerf, programmacoördinator waterpolo, over het nieuwe RTC: "Het is geweldig wat ze daar voor elkaar hebben gekregen! Met een RTC in Noord-Holland kunnen we het netwerk van Jong Oranje-trainingen in de regio verder faciliteren. Vanuit de KNZB bestaat de ondersteuning uit het trainen van de RTC-trainers met topcoachopleidingen en begeleiding en sturing van de trainers met behulp van SuperCoach Online, een computerprogramma voor trainers en coaches om trainingsprogramma’s op te stellen, bij te werken en te delen met andere trainers. En uiteraard ondersteunen we waar mogelijk bij het maken van jaarplannen en administratieve zaken."

De wens van de KNZB is om uiteindelijk acht RTC's verdeeld over Nederland te hebben, maar Hoogerwerf geeft aan dat dat initiatief zoals nu in Noord-Holland uit de regio zelf moet komen. "Er moet ambitie zijn vanuit de regio. Want het is een 'hell of a job' om zoiets op te tuigen! Stam en Happe hebben daar enorm veel tijd en energie in gestoken. En gelukkig is er ook veel ambitie in die regio bij de verenigingen, daarom heb ik er alle vertrouwen in."

Voldoende talent

De heren Stam en Happe zijn zeker trots op waar ze nu staan, en terecht. En ook zij geven aan nu te willen starten met iets wat ze langdurig willen doen. Stam: "Talent is er voldoende, dat weten we uit onze ervaringen met de waterpoloschool die we hier in Noord-Holland één keer per week hebben. Die is een enorm succes als het om aantallen deelnemers gaat. Met dit RTC kunnen we die talenten nog veel meer ondersteunen en de waterpolosport in Noord-Holland naar een hoger plan tillen."

Het RTC wordt bestuurd door een stichting, die nu nog in oprichting is. Drie bestuursleden zijn er al: Happe, Stam en Mariëtte Kok. Happe: "Ja, zelfs het vinden van vrijwilligers om bestuurslid te worden lukte hier. Uiteindelijk willen we een bestuur van vijf mensen hebben, zodat de werkzaamheden goed verdeeld kunnen worden."

Vervolg ondersteuning

Het komende jaar krijgt het RTC-bestuur ook nog ondersteuning van de Rabobank Zaanstreek. In het tweede jaar zal de vraagstelling van de ondersteuning uiteraard een andere zijn. Martine Hos: "Wij zullen onze ondersteuning met name richten op de vraag hoe het RTC haar financiën nog beter op orde kan krijgen. En waar mogelijk zullen we daar ons netwerk weer voor gebruiken." Dit jaar werkt het RTC met een begroting van 40.000 euro. Happe: "De helft van dat geld is nu nog afkomstig van de bijdragen van de deelnemers. Voor de toekomst willen we graag kijken of we met behulp van andere funding die bijdrage kunnen verlagen. En daar gaan door de steun van de Rabobank gelukkig deuren wat gemakkelijker open!"

Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank

  • Datum: 03-09-2018

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Advies en ondersteuning Rabo ClubSupport Mooie verhalen

Goede voorbeelden in de buurt


Lees ook