Drank & horeca

Naar aanleiding van de gewijzigde Drank en Horecawet zijn in 2013 bestaand beleid en regelgeving opnieuw tegen het licht gehouden waarbij is nagegaan of en zo ja, welke wijzigingen/aanvullingen wenselijk zijn. Hierbij zijn diverse ketenpartners en marktpartijen, betrokken bij het thema, geraadpleegd. De uitkomst hiervan is neergelegd in de nota ‘Uitgangspunten implementatie nieuwe Drank- en Horecawet’ welke op 30 oktober 2013 door de raad is vastgesteld. Wat dit betekent voor de sportverenigingen in de gemeente Deventer vind je op de website van de Gemeente Deventer.

Samen naar een gezonde sportkantine

De sportkantine. Een plek van gezondheid en gezelligheid. Jongeren en volwassenen brengen er veel tijd door. Voor, tijdens én na de training of wedstrijd komen sporters en supporters samen. Ook wordt er veel gegeten en gedronken. Wat staat er in jullie kantine op het menu? In de brochure van Team Fit vind je informatie en tips voor een gezonde sportkantine te gaan.