Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Noodloket: tegemoetkoming 'schade Covid-19 virus'

Om de (huur)kosten te compenseren, kan elke vereniging een eenmalige tegemoetkoming voor "schade Covid-19" van  €4.000,- aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

  • Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden en de wijze van aanvragen.
  • Om de tegemoetkoming aan te kunnen vragen, heb je als vereniging E-herkenning nodig. Klik hier om deze aan te vragen (dit is hetzelfde systeem als voor de Verklaring Omtrent Gedrag wordt gebruikt).
  • Wanneer u op basis van de SBI-code geen aanvraag voor de tegemoetkoming kunt doen, kunt een melding doen voor een wijziging. Klik hier om een melding te doen. 

 

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Sommige sportverenigingen hebben een trainer, clubkadercoach, verenigingsmanager of ander personeel in dienst. U kunt als vereniging gebruik maken van NOW. Klik hier voor meer informatie en aanvragen van de 'Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegendheid. 

  • Download het stappenplan van AWVN voor de aanvraag van een NOW-regeling.
  • Een veel gestelde vraag bij het aanvragen van de NOW-regeling bij een sportvereniging is 'wat valt er onder de omzet van een sportvereniging?'. Het UWV geeft aan dat alles waarover je als vereniging omzetbelasting dient te betalen, valt onder de omzet voor aanvraag van de NOW-regeling.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleent. Voor een advies op maat dient u contact op te nemen met het UWV.

Kijk ook eens op https://www.netwerkindesport.nl/ of op www.werkenindesport.nl. Twee sites speciaal voor sportverenigingen met personeel ter ondersteuning van hun werkgeversrol.

 

Gemeente Deventer

Op lokaal niveau houdt de gemeente Deventer de maatregelen en gevolgen ervan bij op de gemeente website. Zowel het publiek als de lokale sportverenigingen worden getroffen door de maatregelen. Voor sportverenigingen zijn er op dit moment de volgende maatregelen getroffen:

  • Sportverenigingen kunnen uitstel van betaling aanvragen voor de gemeentelijke belastingen. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

  • Buitensportverenigingen kunnen uitstel van betaling voor periodieke lasten aanvragen, zoals de verhuur van buitensportaccommodaties. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

 

Sportbedrijf Deventer

De maatregelen hebben de sport ook getroffen t.a.v. het gebruik van de sport- en recreatielocaties van Sportbedrijf Deventer. Alle faciliteiten, de zwembaden, ijsbaan, sporthallen en squashbanen zijn tot nader order gesloten. Alle informatie over de maatregelen staan op www.descheg.nl.

  • Sportbedrijf Deventer biedt aan sportverenigingen, evenals de gemeente Deventer, uitstel voor de huurbetalingen van binnensportaccommodaties aan die door Sportbedrijf Deventer worden geëxploiteerd, zoals De Scheg, Borgelerbad, sporthal Keizerslanden, sporthal De Kroon en Sporthal De Uutvlog. Klik hier voor alle informatie.

Overige mogelijkheden 


Rabobank Coöperatief Fonds

De coronacrisis raakt de samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven kunnen een aanvraag indienen voor een beroep op het Fonds. De aanvrager beargumenteert concreet waardoor zij in continuïteitsproblemen dreigt te komen, bijvoorbeeld door het wegvallen van een belangrijk event of activiteit inclusief een eenvoudige berekening van de financiële consequenties. Tevens kan een aanvraag worden ingediend door voorgenoemde partijen voor een project of activiteit dat direct gerelateerd is aan de gevolgen van de coronacrisis. Uitgezonderd zijn zaken als contributie-inkomsten, reguliere horeca-omzet, financiële tegenvallers die samenhangen met de normale bedrijfsvoering c.q. exploitatiekosten of als je als vereniging of stichting een beroep kunt doen op (onderdelen van) het pakket aan overheidsmaatregelen. Kijk voor alle informatie en voorwaarden op de website van de Rabobank 

De Grote Clubactie

Even geen mooie momenten bij de vereniging, maar voor vele verenigingen helaas wel financiële uitdagingen. Al bijna 50 jaar zijn wij er om verenigingen te ondersteunen. Juist nu zetten we samen de schouders eronder. 
Benieuwd wat de Grote Clubactie voor jouw vereniging kan betekenen? Kijk op www.clubactie.nl