Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Onderhoud
buitensportaccommodaties

UPDATE 7 juli 2020

Het Deventer Groenbedrijf heeft inmiddels het groot onderhoud aan de natuurgrasvelden op sportparken in de gemeente Deventer. Dit houdt het volgende in:

 • Alle natuurgras trainingsvelden zijn beschikbaar vanaf zaterdag 1 augustus 2020
 • Alle natuurgras wedstrijdvelden zijn vanaf zaterdag 15 augustus 2020 beschikbaar voor bespeling.

 

Indien u vragen heeft over het onderhoud van de natuurgrasvelden op uw sportlocatie, kunt u contact opnemen met Hans Prinsen | 06-41522964

 

Update Corona maatregelen

Per 1 juli 2020 worden de coronaregels weer versoepeld. In de gemeente Deventer gelden dan de volgende versoepelingen en maatregelen.

Algemeen
 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. 
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 
Wedstrijden, toernooien en evenementen

Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn.

Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen.

Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden. 

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen.
Coronacoördinator

De regel dat er een coronacoördinator aanwezig is bij een sportactiviteit blijft van kracht. Deze dient herkenbaar te zijn op de locatie. Een coronacoördinator hoeft geen apart persoon te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een trainer zijn.

Opening sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants

Op sportlocaties mogen sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants per 1 juli weer open. Hierbij zijn de protocollen van Koninklijke Horeca Nederland leidend. Klik hier voor deze protocollen. In de gemeente Deventer geldt er geen meldingsplicht voor de opening van horeca op uw vereniging. Zorg er wel voor dat alle protocollen op de juiste manier worden gevolgd!

Bijeenkomsten

Er mogen weer bijeenkomsten plaatsvinden met in achtneming van de 1,5 meter regel. Met bijeenkomsten worden bestuurs- en commissievergaderingen en bijvoorbeeld ouderbijeenkomsten bedoeld. Deze kunnen plaatsvinden in de daarvoor bedoelde ruimten op de sportlocatie zoals een bestuurskamer, commissiekamer of kantine. Klik hier voor alle actuele informatie van de Rijksoverheid.

Ouders/toeschouwers op de buitensportaccommodatie

Per 1 juli is het weer toegestaan om ouders, verzorgers en toeschouwers toe te laten op de sportaccommodatie. Echter blijft de 1,5 meter regel bestaan en blijft het advies om drukte te voorkomen.

Bij wedstrijden en toernooien zijn toeschouwers weer welkom. Net als bij trainingen. De gemeente Deventer adviseert om zo min mogelijk ouders bij trainingen aanwezig te laten zijn. Indien ouders wel aanwezig willen zijn bij een training, kunnen deze (na aanmelding) zoveel mogelijk in de kantine of op het terras plaats nemen.

Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals spreekkoren en schreeuwen, is niet toegestaan.

 Belangrijke informatie sporten in openbare ruimte

Afgelopen periode hebben veel sportaanbieders de activiteiten in de openbare ruimte georganiseerd. De gemeente Deventer bedankt alle sportaanbieders die de Deventenaar in weer in beweging hebben gebracht.

 Nu het vanaf 1 juli weer mogelijk is om in de binnenruimte te sporten, vragen wij om sportaanbieders die voor de coronacrisis in een binnensportaccommodatie sport- en beweegactiviteiten aanboden weer naar binnen te gaan om zo overlast in de buitenruimte tegen te gaan.

 Wat betekent dit voor meldingen van sporten in de openbare ruimte?

 • De gemeente Deventer gaat uit van een overgangsperiode tot vooralsnog 1 september;
 • Indien uw sport vóór de coronacrisis in een binnenruimte plaats vond, dient het buiten sporten te worden afgebouwd en vanaf 1 juli al zoveel mogelijk naar de oorspronkelijke binnenlocatie te worden verplaatst.
 • Buiten sporten gedurende 7 dagen per week, de gehele dag, wordt niet meer toegestaan vanaf 1 juli. Zeker niet als rondom de locatie mensen wonen. De hoeveelheid dagen en tijdstippen buiten moet (drastisch) omlaag.

 Indien u dit nog niet heeft gedaan, ontvangen wij graag uw voorstel wanneer u uw activiteiten in de openbare ruimte weer naar een binnenlocatie heeft verplaatst. Deze kunt u doorgeven via sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl

Wanneer een sportaanbieder voor de coronacrisis een activiteit al in de openbare ruimte heeft georganiseerd, kan deze plaats blijven vinden in de openbare ruimte. Hierbij blijft een meldingsplicht gelden. Denk hierbij aan een bootcampgroep of powerwalken.

 Financiële compensatie voor sportverenigingen

Gedurende de coronacrisis is duidelijk geworden dat er wordt gewerkt aan een compensatieregeling voor sportverenigingen vanuit de landelijke overheid. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe deze regeling eruit komt te zien. Naar alle waarschijnlijkheid wordt er begin september meer duidelijk over deze regelingen. Wanneer er meer bekend is, laten wij dit weten.

Deventer sportverenigingen bedenken ludieke acties om mensen in beweging te houden. Klik hier voor deze mooie voorbeelden. 

Meer informatie?

NOC*NSF 

 NOC*NSF houdt continue  in de gaten wat de (verruiming of aanscherping) van de maatregelen praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de buitenruimte en voor de competities. Hiervoor heeft NOC*NSF heeft een "coronadossier" aangemaakt op hun website met informatie en antwoord op de veelgestelde vragen door sporters, bonden en verenigingen. 

Sportbonden

Sportbonden houden ook eigen informatie en ontwikkelingen bij over de gevolgen van de maatregelen voor de specifieke sporttak. Kijk op de website van de bond waar jou vereniging bij is aangesloten voor de sportspecifieke informatie. 

Gemeente Deventer

Op lokaal niveau houdt de gemeente Deventer de maatregelen en gevolgen ervan bij op de gemeente website.

Verenigingsondersteuning

Indien u vragen heeft rondom het coronavirus of andere verenigingszaken die u wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Deventer. Overleg rondom vraagstukken over het coronavirus pakken wij samen met de gemeente Deventer op.

Tim van Beek
sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl
Telefoon/WhatsApp: 06-22552902

Chantal Herms
sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl
Telefoon/WhatsApp: 06-52868731

 • Datum: 13-03-2020