Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

NOC*NSF 

De Nederlandse regering heeft op 23 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus aangescherpt. Voor de sport betekent dit dat er tot 1 juni geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien mogen worden georganiseerd. Het verbod om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden, open te stellen, geldt nog steeds in ieder geval tot en met 6 april. NOC*NSF is met het ministerie van VWS in overleg wat een en ander praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de buitenruimte en voor de competities. NOC heeft een "coronadossier"aangemaakt op hun website met informatie en antwoord op de veelgestelde vragen door sporters, bonden en verenigingen. 

 

Noodloket: tegemoetkoming 'schade Covid-19 virus'

Om de (huur)kosten te compenseren, kan elke vereniging een eenmalige tegemoetkoming voor "schade Covid-19" van  €4.000,- aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

  • Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden en de wijze van aanvragen.
  • Om de tegemoetkoming aan te kunnen vragen, heb je als vereniging E-herkenning nodig. Klik hier om deze aan te vragen (dit is hetzelfde systeem als voor de Verklaring Omtrent Gedrag wordt gebruikt).
  • Wanneer u op basis van de SBI-code geen aanvraag voor de tegemoetkoming kunt doen, kunt een melding doen voor een wijziging. Klik hier om een melding te doen. 

 

Gemeente Deventer

Op lokaal niveau houdt de gemeente Deventer de maatregelen en gevolgen ervan bij op de gemeente website. Zowel het publiek als de lokale sportverenigingen worden getroffen door de maatregelen. Voor sportverenigingen zijn er op dit moment de volgende maatregelen getroffen:

  • Sportverenigingen kunnen uitstel van betaling aanvragen voor de gemeentelijke belastingen. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.
  • Buitensportverenigingen kunnen uitstel van betaling voor periodieke lasten aanvragen, zoals de verhuur van buitensportaccommodaties. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

 

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Sommige sportverenigingen hebben een trainer, clubkadercoach, verenigingsmanager of ander personeel in dienst. U kunt als vereniging gebruik maken van NOW. Klik hier voor meer informatie en aanvragen van de 'Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegendheid. 

  • Download het stappenplan van AWVN voor de aanvraag van een NOW-regeling.
  • Een veel gestelde vraag bij het aanvragen van de NOW-regeling bij een sportvereniging is 'wat valt er onder de omzet van een sportvereniging?'. Het UWV geeft aan dat alles waarover je als vereniging omzetbelasting dient te betalen, valt onder de omzet voor aanvraag van de NOW-regeling.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleent. Voor een advies op maat dient u contact op te nemen met het UWV.

 

Regels rondom het lidmaatschap van een sportvereniging

Sportverenigingen liggen door de coronacrisis stil. Er vinden geen trainingen en wedstrijden meer plaats en alle sportaccommodaties zijn gesloten. Dient u als vereniging uw leden (een deel van) de contributie terug te betalen? Het antwoord is als volgt: bij een lidmaatschap is er geen sprake van wederkeringheid van rechten en plichten. Als een training of andere activiteit niet door kan gaan, blijven leden contributie verschuldigd. Een training of activiteit staan namelijk los van de contributie. Een lidmaatschap kan pas worden opgezegd aan het einde van een verenigingsjaar met in acht neming van een 4 weken opzegtermijn, tenzij de statuten van de vereniging anders bepalen. SportknowhowXL geeft meer inzicht in het volgende artikel: 'het coronavirus en de juridische gevolgen voor de sport'

Overige bronnen:

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleent. 

 

Sportbedrijf Deventer

De maatregelen hebben de sport ook getroffen t.a.v. het gebruik van de sport- en recreatielocaties van Sportbedrijf Deventer. Alle faciliteiten, de zwembaden, ijsbaan, sporthallen en squashbanen zijn tot nader order gesloten. Alle informatie over de maatregelen staan op www.descheg.nl.

  • Sportbedrijf Deventer biedt aan sportverenigingen, evenals de gemeente Deventer, uitstel voor de huurbetalingen van binnensportaccommodaties aan die door Sportbedrijf Deventer worden geëxploiteerd, zoals De Scheg, Borgelerbad, sporthal Keizerslanden, sporthal De Kroon en Sporthal De Uutvlog. Klik hier voor het volledige bericht.

 

Sportbonden

Sportbonden houden ook eigen informatie en ontwikkelingen bij over de gevolgen van de maatregelen voor de specifieke sporttak. Kijk op de website van de bond waar jou vereniging bij is aangesloten voor de sportspecifieke informatie.

 

Verenigingsondersteuning

Indien u vragen heeft rondom het coronavirus of andere verenigingszaken die u wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Deventer. Overleg rondom vraagstukken over het coronavirus pakken wij samen met de gemeente Deventer op.

Tim van Beek
sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl
Telefoon/WhatsApp: 06-22552902

Tim van Beek
sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl
Telefoon/WhatsApp: 06-52868731

  • Datum: 13-03-2020