Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Onderhoud buitensportaccommodaties

Door de coronacrisis zijn alle natuurgrasvelden eerder in onderhoud genomen door het Groenbedrijf. Op 1 augustus kunnen alle trainingsvelden weer worden gebruikt om te sporten. Wedstrijdvelden worden op 1 september weer vrij gegeven voor wedstrijden, mits het RIVM tot een ander advies komt rondom het spelen van wedstrijden.
Let op: vrijgave van de trainingsvelden is afhankelijk van weers- en terrein omstandigheden. Wanneer er veranderingen zijn hoort u dit voor 15 juli 2020.
(d.d. 25 mei 2020)

Buiten sporten weer mogelijk

Sinds kort kun je weer lekker sporten en bewegen in de buitenruimte. Op welke manier kun je als vereniging of sportaanbieder weer starten met je activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen? Lees hier de regelingen die gelden voor het melden van een sportactiviteit in de gemeente Deventer

Veelgestelde vragen

Op de website van de Gemeente Deventer en NOC*NSF zijn overzichten opgenomen van de veelgestelde vragen. Hieronder een selectie van de vragen daaruit die het meest worden gesteld aangevuld met verdiepende vragen op de lokale situatie.
Wij adviseren voor de meest actuele vragen en antwoorden ook regelmatig de genoemde pagina's te bekijken. 

 • Sportverenigingen liggen door de coronacrisis stil. Er vinden geen trainingen en wedstrijden meer plaats en alle sportaccommodaties zijn gesloten. Dient u als vereniging uw leden (een deel van) de contributie terug te betalen? Het antwoord is als volgt: bij een lidmaatschap is er geen sprake van wederkeringheid van rechten en plichten. Als een training of andere activiteit niet door kan gaan, blijven leden contributie verschuldigd. Een training of activiteit staan namelijk los van de contributie. Een lidmaatschap kan pas worden opgezegd aan het einde van een verenigingsjaar met in acht neming van een 4 weken opzegtermijn, tenzij de statuten van de vereniging anders bepalen. SportknowhowXL geeft meer inzicht in het volgende artikel: 'het coronavirus en de juridische gevolgen voor de sport'

  Overige bronnen:

  Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleent. 

 • Sinds kort kun je weer lekker sporten en bewegen in de buitenruimte. Op welke manier kun je als vereniging of sportaanbieder weer starten met je activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen? Lees hier de regelingen die gelden voor het melden van een sportactiviteit in de gemeente Deventer

 • Nee, dat mag niet. Zie hiervoor het lokale protocol dat de gemeente heeft opgesteld.

 • In het sportprotocol van NOC*NSF  en de gemeente Deventer is er geen maximale groepsgrootte bepaald. Hierover schrijft NOC*NSF op haar site: 

  "Wel doen we een beroep op ieders gezonde verstand. Zodat daadwerkelijk de 1,5 meter in afstand in acht genomen kan worden en kinderen die deelnemen ook aandacht van de trainer kunnen krijgen. Ook zijn er sportspecifieke protocollen waarin de maximale groepsgrootte wel op is genomen. We raden je dus aan het sportspecifieke protocol van jouw sport bij je sportbond te raadplegen." 

  (Van: nocnsf.nl) 

 • Alle sportinrichtingen, zoals sportvelden en andere sportaccommodaties, zijn gesloten. Van de beheerder/eigenaar/exploitant wordt in principe verwacht dat zij de sportinrichting en de daarbij horende hekken en deuren op slot doen. Het kan zinvol zijn (in overleg met de beheerder/eigenaar/exploitant van de sportinrichting) om een waarschuwingsbord op te hangen bij de toegangspoort met de mededeling dat de sportinrichting is gesloten i.v.m. het coronavirus. 

  Het aan te raden om attributen zoals doelen, netten of korven op te bergen en eigen leden te informeren over het verbod om de sportinrichting te betreden. Bij het zien van betreders kan de club de veiligheidsregio informeren, maar normaliter hoeft een sportvereniging dit zelf niet actief te controleren.

  Als mensen daarna - ondanks de sluiting - alsnog gebruikmaken van de sportinrichting kan de veiligheidsregio hiertegen handhaven. Tegen iedereen die handelt in strijd met de maatregelen kan handhavend worden opgetreden.

  De Vereniging Sport en Gemeenten heeft over dit topic een uitgebreide FAQ samengesteld.

  (van: nocnsf.nl

 • Kijk hier voor de richtlijnen voor het opstarten van sportactiviteiten in de gemeente Deventer. 

 • Nee, alleen de "coördinator op de sportlokatie " dient op de locatie aanwezig te zijn als er activiteiten van de eigen vereniging plaatsvinden. Overigens kunnen de contactpersoon én de coordinator wel dezelfde persoon zijn. 

 • Het onderhoud van velden kan door verenigingen op dit moment nog doorgang vinden. Houdt hierbij rekening met de maatregelen zoals de 1.5m richtlijn.
  De gemeente blijft de tegemoetkoming voor zelfwerkzaamheden aan buitensportverenigingen wel betalen.

Deventer sportverenigingen bedenken ludieke acties om mensen in beweging te houden. Klik hier voor deze mooie voorbeelden. 

Meer informatie?

NOC*NSF 

 NOC*NSF houdt continue  in de gaten wat de (verruiming of aanscherping) van de maatregelen praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de buitenruimte en voor de competities. Hiervoor heeft NOC*NSF heeft een "coronadossier" aangemaakt op hun website met informatie en antwoord op de veelgestelde vragen door sporters, bonden en verenigingen. 

Sportbonden

Sportbonden houden ook eigen informatie en ontwikkelingen bij over de gevolgen van de maatregelen voor de specifieke sporttak. Kijk op de website van de bond waar jou vereniging bij is aangesloten voor de sportspecifieke informatie. 

Gemeente Deventer

Op lokaal niveau houdt de gemeente Deventer de maatregelen en gevolgen ervan bij op de gemeente website.

Verenigingsondersteuning

Indien u vragen heeft rondom het coronavirus of andere verenigingszaken die u wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Deventer. Overleg rondom vraagstukken over het coronavirus pakken wij samen met de gemeente Deventer op.

Tim van Beek
sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl
Telefoon/WhatsApp: 06-22552902

Chantal Herms
sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl
Telefoon/WhatsApp: 06-52868731

 • Datum: 13-03-2020