Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

BOSA subsidie

De BOSA subsidie

Diensten van sportorganisaties en sportclubs zijn vaak vrijgesteld van btw. Per 2019 is deze vrijstelling uitgebreid. Zo zijn de verhuur van sportaccommodaties en het laten sporten van niet-leden voortaan ook vrijgesteld. Als gevolg hiervan kan er ook geen btw meer worden teruggevraagd over bijv. investeringen in sportaccommodaties. Die worden dus in sommige gevallen duurder voor clubs. Om het eventuele nadeel voor verenigingen te ondervangen is een subsidieregeling in het leven geroepen. En die is voor meer clubs interessant dan alleen voor clubs, die in het verleden van de sportvrijstelling gebruik maakten. Het gaat namelijk om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.

Lees meer informatie op:
https://voorclubs.sport.nl/nieuws/2018/12/nieuwe-subsidieregeling-biedt-kansen-voor-sportorganisaties

Waar kunnen sportclubs aan denken om voor deze subsidie in aanmerking te komen?

 • Sportmaterialen zoals een keepersoutfit of materialen voor de atletiekbaan
 • Verbouwingskosten voor sportfaciliteiten
 • Diploma’s, licenties en medailles
 • Exploitatiekosten, mits deze betrekking hebben op de sportactiviteit (bijv. inhuur van onderhoudspersoneel)
 • Lease-, aankoop- of erfpachtkosten voor de grond van de sportaccommodaties, mits het gaat om kosten waarover btw moet worden betaald.

Ondersteuning in aanvraag

Sportbedrijf Deventer ondersteunt sportverenigingen in de gemeente Deventer bij het aanvragen van deze BOSA subsidie. Enerzijds om verenigingen te ontzorgen en te adviseren, anderzijds om eventueel aan de minimale investeringsbedragen te komen door verschillende aanvragen te bundelen. Voorwaarde voor aanvraag is namelijk dat de totale kosten boven de € 25.000 moet komen. Omdat veel verenigingen wel investeringen doen, maar niet aan dit bedrag komen, kan een gezamenlijke aanvraag via Sportbedrijf Deventer worden gedaan. Door het bundelen van aanvragen kan het minimale bedrag van € 25.000,- worden bereikt.

De aanvraag mag gaan over facturen van heel 2019, dus ook van de afgelopen maanden van investeringen die dus al gedaan zijn. Een andere optie is een bundeling van offertes die gezamenlijk boven de €25.000,- uitkomen (uitvoering mag volgend jaar plaatsvinden).Indien een vereniging hier meer informatie over wil en/of hier van gebruik wilt maken, kan contact worden opgenomen met met, Tim van Beek of Chantal Rietman. Wij kunnen de vereniging i.s.m. onze financiële afdeling ondersteunen in de eigen aanvraag of namens verschillende verenigingen de subsidie aanvraag indienen om boven de gestelde € 25.000,- uit te komen.

Wij sturen u dan alle informatie toe die nodig is van de vereniging, zoals een machtigingsformulier, betreffende facturen met betaalbewijs, start- en einddatum project/activiteit/aanschaf e.d.

 Oktober 2019. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleent.

Chantal Rietman & Tim van Beek
sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl
0570-503930

 • Er zijn voor sportverenigingen een groot aantal subsidieregelingen in de gemeente Deventer, provinciaal en landelijk. Ten behoeve van het overzicht in landelijke subsidieregelingen voor sportverenigingen is er de Sportsubsidie Database van het Kenniscentrumsport. Met deze toolkit kunnen stapsgewijs alle subsidies in kaart worden gebracht waar de vereniging voor in aanmerking kan komen. Door het beantwoorden van een klein aantal eenvoudige vragen worden de geschikte subsidies op een rijtje gezet. Daarnaast geeft de site ook tips bij het aanvragen van een subsidie.
  Maar ook provinciaal en in de gemeente Deventer zijn subsidieregelingen opgesteld. De meest relevante vindt u in het document Subsidieregelingen voor verenigingen (Sportbedrijf Deventer).

 • Crowdfunding is de nieuwe trend in fondsenwerving. SponsorVisie heeft afgelopen jaar diverse workshops verzorgd waar mooie crowdfundings initiatieven uit zijn ontstaan. Zo is FC RDC bijvoorbeeld een crowdfundingactie gestart voor de verbouwing van het clubhuis. Kijk in onderstaande documenten voor tips & trucs op het gebied van crowdfunding.

 • Sportverenigingen zijn voor een groot deel afhankelijk van bijdragen van lokale sponsoren. SponsorVisie uit Amsterdam is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het thema ‘sponsoring’. Namens Sportbedrijf Deventer en Bureau Kunstcircuit hebben zij al verschillende workshops verzorgd in Deventer. Eén tip bij het werven van nieuwe sponsoren is bijvoorbeeld het verplaatsen in de doelgroep. Wat zou een sponsor van de vereniging verwachten en wanneer is het een meerwaarde voor een bedrijf om uw vereniging bij te staan?

  Kijk voor actuele tips op www.sponsorvisie.nl of in de onderstaande documenten.

 • Wat is bestuurdersaansprakelijkheid en hoe ga ik hiermee om?

  Wanneer u bestuurder bent bij een sportvereniging, bent u wettelijk aansprakelijk voor de gevolgen van uw handelen. Ondanks dat het een vrijwilligersfunctie is.

  Een bestuurder kan aangesproken worden op onbehoorlijk bestuur, hierbij kan de bestuurder interne of externe aansprakelijkheid dragen. Meer informatie over bestuurdersaansprakelijkheid vindt u op Alles over sport.

  Collectieve verzekering VCD

  Vanaf 1 juli 2009 is door de gemeente Deventer een uitgebreide verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in Deventer. Deze verzekering dekt naast ongevallen en aansprakelijkheid ook bestuurdersaansprakelijkheid. Alle vrijwilligers in de gemeente Deventer kunnen een beroep doen op deze polis. Aanmelden is daarvoor niet nodig. Wel is het van belang dat het vrijwilligerswerk in georganiseerd verband plaatsvindt.

  Deze informatie is verkregen via Vrijwilligers Centrale Deventer

  Meer informatie over de collectieve vrijwilligersverzekering kunt u lezen op de site van de gemeente Deventer

 • Datum: 18-10-2018