Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Afgelopen periode hebben veel sportaanbieders de activiteiten in de openbare ruimte georganiseerd. De gemeente Deventer bedankt alle sportaanbieders die de Deventenaar in weer in beweging hebben gebracht.

Nu het vanaf 1 juli weer mogelijk is om in de binnenruimte te sporten, vragen wij om sportaanbieders die voor de coronacrisis in een binnensportaccommodatie sport- en beweegactiviteiten aanboden weer naar binnen te gaan om zo overlast in de buitenruimte tegen te gaan.

Wat betekent dit voor meldingen van sporten in de openbare ruimte?

  • De gemeente Deventer gaat uit van een overgangsperiode tot vooralsnog 1 september;
  • Indien uw sport vóór de coronacrisis in een binnenruimte plaats vond, dient het buiten sporten te worden afgebouwd en vanaf 1 juli al zoveel mogelijk naar de oorspronkelijke binnenlocatie te worden verplaatst.
  • Buiten sporten gedurende 7 dagen per week, de gehele dag, wordt niet meer toegestaan vanaf 1 juli. Zeker niet als rondom de locatie mensen wonen. De hoeveelheid dagen en tijdstippen buiten moet (drastisch) omlaag.
  • Wanneer u alsnog een sportactiviteit in de buitenruimte gaat organiseren, is vooraf melden verplicht. Klik hier om een melding te doen.

Indien u dit nog niet heeft gedaan, ontvangen wij graag uw voorstel wanneer u uw activiteiten in de openbare ruimte weer naar een binnenlocatie heeft verplaatst. Deze kunt u doorgeven via sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl

Wanneer een sportaanbieder voor de coronacrisis een activiteit al in de openbare ruimte heeft georganiseerd, kan deze plaats blijven vinden in de openbare ruimte. Hierbij blijft een meldingsplicht gelden. Denk hierbij aan een bootcampgroep of powerwalken.