Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Soms is het van groot belang duidelijk onderscheid te maken tussen betaald personeel en vrijwilligers. Wanneer sprake is van betaald personeel, gelden zowel voor de belastingdienst als voor de wet heel andere regels dan wanneer iemand de taken uitvoert als vrijwilliger. Bovendien dient de sportclub naar al zijn mensen de richtlijnen van zogenoemd ‘goed werkgeverschap’ in acht te nemen. Een vereniging als Werkgevers in de Sport (WOS) of Netwerk in de Sport kan bijstaan met raad en daad, maar ook op deze site is veel informatie beschikbaar. Zorg met de juiste kennis dat de zaken voor de mensen op jouw club goed geregeld zijn.

In Deventer is de VCD, Buro voor vrijwillige inzet in Deventer, er voor alle vrijwilligers en hun organisaties. Zij zijn er voor informatie en advies, hulp bij het zoeken van passend vrijwilligerswerk of ondersteuning bij het werken met vrijwilligers.

Sportbedrijf Deventer ondersteunt, samen met vrijwilligersgoeroe Jan Soek, sportclubs in de gemeente Deventer bij de werving van vrijwilligers. Bij diverse verengingen, zoals Koninklijke UD, DHV, FC RDC en Deventer IJsclub zijn succesvolle acties gehouden met als resultaat vele nieuwe actieve vrijwilligers bij de sportclubs. Wilt u ook praktische ondersteuning bij de werving en behoud van vrijwilligers voor uw vereniging? Neem dan contact op met de verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Deventer.