Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Bij ledenbehoud stel je je huidige leden centraal. Je wilt weten waarom ze lid zijn, wat ze van de club verwachten en probeert met je aanbod daarop in te spelen. Dat betekent dat je vooral op de club zelf je aandacht richt en vragen stelt als: wat voor club willen we zijn, voor welke doelgroepen willen we iets te bieden hebben? Bij het beantwoorden van deze vragen zul je echter ook even de blik naar buiten moeten keren. Jouw club bevindt zich in een omgeving, die kansen en bedreigingen biedt, waar je op in kunt spelen. Dat kan ertoe leiden dat je kiest voor samenwerking met andere partijen. Zodat jouw club aantrekkelijker wordt voor je leden omdat je hen meer te bieden hebt. Het zijn stuk voor stuk belangrijke vragen voor een sportclub die met een open blik naar de toekomst kijkt.

Analyse

Als eerste stap bij het werken aan je ledenbehoud, is het belangrijk een analyse van je club te doen. Hoe meer je weet over je club, des te beter kun je bepalen welke zaken je nog beter kunt doen. Breng de samenstelling van je ledenbestand in kaart en kijk in hoeverre die aansluit bij jullie ambitie als club. Wat heb je je huidige leden te bieden? Hoe aantrekkelijk is jouw vereniging voor je leden? Vergeet bij je analyse niet om ook te kijken naar andere aandachtsgebieden, zoals interne communicatie (weten de leden wel wat jullie allemaal doen?) en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van je club. Heb je bijvoorbeeld speciale doelgroepen binnen jouw club, probeer dan goed te kijken naar die doelgroep en te achterhalen wat die mensen het liefst zouden willen, zodat je je aanbod wellicht nog beter af kunt stemmen.

Als je meer wilt weten over de motieven waarom mensen gaan sporten of juist niet, dan vind je hier nog een interessant artikel over dat onderwerp, behandeld per levensfase.

Exitonderzoek

Ga ook vooral aan de slag met de vertrekkende leden: waarom zeggen ze op? Kun je je aanbod zo aanpassen, dat ze langer lid blijven? Exitonderzoeken zijn een prima hulpmiddel. Een exitvragenlijst geeft jouw club meer en beter inzicht in de afhaakmotieven van je leden. Bovendien kun je zo ook verbetermogelijkheden zien. Binnen een exitonderzoek kun je de afhakende sporter ook nog attenderen op andere mogelijkheden binnen jouw club en zo wellicht toch nog wat leden behouden.

Specifieke doelgroepen

Soms zijn er ook meer algemene redenen aan te geven voor het vertrek van je leden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de oudere jeugd en bij 50-plussers. Voor die doelgroepen zijn om die reden extra instrumenten (zoals het Stappenplan 50+ Sport) ontwikkeld om jou als sportbestuur te ondersteunen.

Inspiratie

Veel informatie over sport- en verenigingspromotie is te vinden bij NOC*NSF, de bonden, provinciale of gemeentelijke sportraden, maar ook zeker bij andere clubs. Een groot aantal projecten en activiteiten heeft zijn succes al bewezen. De praktijkervaringen zijn bovendien gebruikt om de verschillende projecten verder te verbeteren. Lees over de ervaringen van andere clubs, bekijk de stappenplannen en ga actief aan de slag met je ledenbehoud!


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Ledenbehoud Analyse Jeugd Jongvolwassenen 50-plussers Betrokkenheid met je leden