Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Voor dit soort verenigingen is het extra investeren om voldoende vrijwilligers te vinden, nieuwe leden aan te trekken en te weten wat er leeft onder de leden. Als leden zich betrokken voelen bij hun club haken ze minder snel af en zijn ze eerder bereid om zich in te zetten als vrijwilliger.

Hoe zorg je voor een verenigingsgevoel?
Juist informele contacten zorgen dat iemand voelt dat hij onderdeel uitmaakt van een vereniging en welkom is. Aan bestuurders de taak om - zeker bij de individuele sporten - extra activiteiten en contactmomenten te organiseren. Hoe houd je als bestuurder het verenigingsgevoel levend:

 • Zoek je leden actief op; kom in contact
 • Verbind leden zo veel mogelijk met elkaar
 • Nodig leden uit voor activiteiten
 • Geef individuele leden taken binnen de vereniging

Wat is je meerwaarde als vereniging?
Individuele sporters en leden hebben vaak een andere motivatie om lid te worden van een vereniging dan teamsporters. Zorg dat je goed in kaart hebt wat jouw meerwaarde is als vereniging en maak daar gebruik van. Als bestuur is het belangrijk erachter te komen: welke behoeften hebben je leden? Wat maakt dat ze lid worden én blijven van jouw vereniging? Je kunt dit op verschillende manieren achterhalen:

 • Voer welkomstgesprekken met nieuwe leden, zie ook Kennismaking nieuwe leden
 • Organiseer contactmomenten om individuele sporters of leden bij je vereniging te betrekken, enkele tips hiervoor zijn:
  • Organiseer een paar keer per jaar een borrel, barbecue of feestavond
  • Houd een brainstormsessie over de visie van de vereniging
  • Organiseer een wedstrijd of toernooi alleen voor de eigen leden met hun familie
  • Beloon een vrijwilliger aan het eind van het seizoen met een vrijwilligersbokaal
  • Nodig een interessante spreker uit voor een lezing
  • Ga in gesprek met de leden om te horen wat er speelt en welke behoeften zij hebben. Hiervoor kun je ook je site en social media goed voor inzetten
 • Voer een persoonlijk gesprek met vertrekkende leden, of stuur ze een vragenlijst waarom ze vertrekken, dit geeft veel nuttige informatie

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Betrokkenheid met je leden