Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Tegenover vertrek van jonge leden moet dan ook nieuwe aanwas staan en als veel jeugdleden de club verlaten, is het ook goed om te weten waarom dat zo is. Zorg ervoor dat je probeert te achterhalen wat de reden is van jongeren, die hun lidmaatschap opzeggen.

Geef je deze doelgroep wel voldoende aandacht en krijgen jonge leden wel een product voorgeschoteld dat in de smaak valt? Jeugdleden zijn dankbare leden, als je met een paar zaken rekening houdt. En dan kun je ze ook lang binnen de club behouden!

Meerdere sporten

Kinderen en jongeren vinden sport leuk. Plezier in sport en bewegen is de belangrijkste reden om te gaan sporten. Als je je op jonge leeftijd een actieve leefstijl eigen maakt door sport, neem je dat mee voor de rest van je leven. Om kinderen een sport te laten ontdekken die ze leuk vinden en die bij ze past is het belangrijk dat ze tot hun twaalfde meerdere sporten kunnen beoefenen. Zappgedrag hoort bij die zoektocht. Maar dat betekent niet dat je niets kunt doen om jouw jeugdleden te behouden! Kijk naar initiatieven als SportZ, die daarop inspelen.

Binden en behouden

Op tienjarige leeftijd sport 80% van de Nederlandse kinderen wekelijks en zijn net zoveel kinderen aangesloten bij een sportclub. Daarna stromen bij de meeste sporten heel veel jongeren uit, en blijkt het erg moeilijk te zijn de uitstromers op latere leeftijd weer aan het sporten te krijgen. Het niet leuk meer vinden en minder tijd/prioriteit ervoor hebben zijn de belangrijkste reden waarom jongeren stoppen met sport. Dat begint meestal bij de overstap naar de middelbare school. Enthousiaste trainers die erin slagen om de sportieve activiteiten te laten aansluiten bij de wensen van de jongeren zorgen ervoor dat de kans groot is dat ze enthousiast blijven voor de sport. Belangrijk is dat de trainer/coach ieder kind weet uit te dagen om te groeien en een bijdrage te leveren aan de sport en/of het team.

Geef jongeren ook de ruimte om breder dan alleen op motorisch vlak hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen binnen de vereniging. Als jongeren meedenken en meedoen, bijvoorbeeld door zelf activiteiten te organiseren, ontstaan er nieuwe uitdagingen en leren ze op verschillende vlakken. Geef jongeren inspraak in beleid. Betrokken jongeren blijven langer bij de club en zijn zo mogelijk je vrijwilligers van de toekomst.

Door rolmodellen in te zetten die laten zien of vertellen over hun sport of hun sportervaringen worden jongeren uitgedaagd en geïnspireerd door iemand die ze leuk of belangrijk vinden. Het geeft ze een perspectief waar ze naartoe kunnen werken, bijvoorbeeld net zo goed worden als dat rolmodel.

Oudere jeugd

Er zijn sporten waar wel 80% tot 90% van de jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar stopt met sporten. De sport met de laagste uitstroom weet nog steeds maar 50% van de jeugdige sporters te behouden. De belangrijkste redenen voor jongeren om te stoppen met sport is tijdgebrek (studie, werk, etc.) en het niet meer leuk vinden om te sporten. Dit komt onder andere omdat in een aantal gevallen er teveel nadruk ligt op het presteren (en meer aandacht voor de best-presterende teams) in plaats van plezier beleven. 

Nut en noodzaak van ledenbehoud

Hoe jeugdgericht is jouw club? Met de j-score breng je makkelijk de meningen in kaart en verzamel je eerste input voor een eigen aanpak op behoud. Het stappenplan binden en behouden van jongeren helpt je als club om stap voor stap de uitstroom van jongeren te onderzoeken en oplossingen te kiezen die passen bij jouw club. Samenwerkende clubs in Zwolle bedachten bijvoorbeeld het instellen van een spelersraad, trainingspakkenwedstrijden en uitzwaaitoernooien. Met jaarlijkse persoonlijke evaluatiegesprekken met tieners zorgen ze voor grotere betrokkenheid van jongeren bij hun club en hun sportactiviteiten. Samen elkaars sport proeven gaat zorgen voor blijvende samenwerking tussen de clubs. 

Jeugd Participatieladder Sport

Op welke manier kun je de jeugd actief laten participeren in de sport? Hoeveel verantwoordelijkheid geef je ze? Is het niet heel veel werk om ze te begeleiden? Hoe pak je dat aan en wat levert het ons op? Dat zijn zo maar een paar vragen waar veel verenigingen mee kampen. De “Jeugd Participatieladder Sport” kan gebruikt worden om inzicht te krijgen in de mate waarin de vereniging de jongeren actief betrekt. Bekijk als vereniging aan de hand van de ladder waar je staat en waar je naar toe wilt. Laat je inspireren door de praktijkvoorbeelden die genoemd worden en maak een actieplan voor jouw club.

Sociale omgeving belangrijk

Jongeren zijn erg beïnvloedbaar door hun sociale omgeving. Ouders, trainers/coaches, medesporters en vrienden hebben elk op hun eigen manier invloed op het sportgedrag van jongeren. Ouders die zelf sporten zijn daarmee een belangrijk voorbeeld voor jongeren. Samen met vriendjes beïnvloeden ze de sportkeuze. De trainer is van invloed  door een leuke sfeer te creëren en een luisterend oor te bieden voor wat jongeren willen, maar moet ook voldoende zijn toegerust om kinderen op hun eigen niveau te kunnen uitdagen.

En dan zijn er nog de zaken van buitenaf, waar je als vereniging niet altijd invloed op kunt hebben. Voorbeelden zijn veranderde prioriteiten, blessures, een verhuizing, een te grote reisafstand en een financiële drempel. Voor dit laatste bestaan wel verschillende oplossingen, zoals het aanbieden van gezinskorting, een stapsgewijs opgebouwde contributie of gebruikmaking van financiële regelingen zoals het Jeugdsportfonds.

Ook aan de slag met het behoud van jongeren? Gebruik de documenten genoemd op deze pagina of neem contact op met Gerda Op het Veld via gerda.ophetveld@nocnsf.nlMeer over het binden en behouden van jongeren lees je op de website van het Kenniscentrum Sport en op Allesoversport.


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Jeugd