Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

En uiteraard is ledenwerving belangrijk, maar je mag het belang van ledenbehoud niet uit het oog verliezen. Want als je je leden niet weet te behouden, dan is het positieve resultaat van de ledenwerving snel verdwenen.

Ledenwerving is een actie, die je als club het beste in een groter verband plaatst. Immers, je gaat op zoek naar mensen buiten jouw club om hen enthousiast te maken. Dan is het handig om samen te werken met organisaties, waar die mensen te vinden zijn. Ook promotie en communicatie van je acties is eenvoudiger als je daarbij ‘aanhaakt’ en ‘samenwerkt’.

Er zijn vele mogelijkheden om leden te werven. Die vind je ook elders op voorclubs.nl, bijvoorbeeld onder sportpromotiecommunicatie, marketing, financiën en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Want voor ledenwerving is ‘aanhaken bij’ en ‘samenwerken met’ vaak een win-winsituatie. Maar let op! “Bezint eer ge begint” geldt zeker ook als het gaat om leden werven.

Analyse

Voordat jouw club aan de slag gaat met een actieplan, is het heel verstandig om eerst een analyse uit te voeren. Kijk goed naar je club, wat voor club ben je of wil je zijn? Hoeveel leden wil je hebben? Wil je een centrale rol binnen de buurt vervullen of meer een topsportclub voor de hele regio? Welke capaciteit heeft je club als organisatie en qua accommodatie? Wat voor leden wil je werven? En waar vind je die potentiële leden? Wil je je jeugdafdeling levendiger krijgen of wil je je als club meer gaan richten op de 50-plussers in je buurt? Als je de antwoorden op die vragen weet, dan kun je vervolgens kijken welke acties daarvoor geschikt zijn en door welke samenwerking de acties wellicht een nog beter resultaat opleveren.

Doelgroepen

Voortbordurend op het nut van een analyse van je club vooraf kun je dus ook heel gericht zoeken naar bepaalde doelgroepen, waarin je nieuwe leden wilt werven.

Als je meer wilt weten over de motieven waarom mensen gaan sporten of juist niet, dan vind je hier nog een interessant artikel over dat onderwerp, behandeld per levensfase.

Stimuleringsbudget

Wil je actief in de slag met inclusie en diversiteit binnen jouw club? Dan kun je gebruik maken van het stimuleringsbudget in de sport. Bijvoorbeeld voor het binden van nieuwe sporters aan je club, of het starten van een ontwikkelingstraject met jouw bestuur of het aangaan van een samenwerking met een organisatie in de wijk van jouw club. Dit met als doel om beter mensen te bereiken die vanwege etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om zich thuis te voelen op de club. Clubs kunnen maximaal € 850,- aanvragen.

De aanvraag moet gericht zijn op:

  • het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
  • het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
  • het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod

Meer informatie over de aanvraag en het aanvraagformulier is hier te vinden.

Vul het aanvraagformulier in

Praktijkervaringen

Er is veel informatie over sport- en verenigingspromotie bij NOC*NSF, de bonden, maar ook zeker bij andere clubs te vinden. Een groot aantal succesvolle projecten en activiteiten heeft zijn succes al bewezen. De praktijkervaringen zijn bovendien gebruikt om de verschillende projecten verder te verbeteren. Lees over de ervaringen van andere clubs, bekijk de stappenplannen en kom in actie om het ledenbestand op jouw club een forse impuls te geven!

Open Club

Sportverenigingen anno nu zijn een onderdeel van een voortdurend in beweging zijnde samenleving. Als club merk je dat de vraag van je leden en potentiële leden verandert, dat er andere organisaties in de buurt zijn met wie je als club mooie samenwerkingsverbanden kunt creëren. En zo je bestaansrecht voor nu en voor de toekomst kunt verzekeren. Openheid, uitnodigend zijn voor iedereen die wil sporten en bewegen en ondernemend genoeg om kansen te signaleren en te benutten, dat kenmerkt de open club.


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Ledenwerving AH Sportactie De 6 van Aangepast Sporten Jeugd Jongvolwassenen 50-plussers Kwetsbare mensen Nationale Sportweek Kennismaking nieuwe leden Ontvangst op de vereniging Voel je thuis in de sport