Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Terug naar het overzicht -- Vorige: Waar wil je sportaanbod organiseren?

Misschien ga je in je eentje sneller, maar samen kom je verder!

Wat zijn de rollen en taken van partijen, organisaties en bijdragers? 
Welke ambities en uitgangspunten komen goed overeen met partnerorganisaties, en waar zit een verschil van belang? Check de verwachtingen en (zakelijke) voorwaarden bij betrokkenen. Heeft iedereen hetzelfde doel voor ogen? Vraag ernaar en geef informatie daar waar het nodig is. Communiceer actief. Misschien kun je een eerste activiteit samen doen om daarna op meerdere vlakken of intensiever samen te werken?

TIP. Is iemand van je doelgroep/(potentiële) sporter betrokken bij de opstartfase? Kan de persoon een ambassadeur worden voor je project? Een enthousiast verhaal van een deelnemer maakt je verhaal krachtiger.  

Samenwerking intern

SAMENWERKING INTERN  commissie | bestuur | leden zonder beperking | leden met beperking

Met wie binnen de sportclub?
Betrek de huidige organisatie bij je plan om het sportaanbod voor mensen met een beperking (beter) te organiseren. Deel je initiatief met vrijwilligers en vraag om tips en samenwerking. Informeer het bestuur over het aanbod, de voorwaarden om deel te nemen (kosten, baten). Omarmen ze het plan van aanpak, de rollen voor de trainer(s), vrijwilligers, samenwerkingspartners en de planning? Het bestuur maakt het initiatief bekend onder alle leden. Bij wie kan de (nieuwe) sporter terecht voor vragen?  
Hoe start je de werving van deelnemers? Vanaf wanneer worden de sporter lid en hoe kunnen ze regulier 
meedoen aan de ALV, verenigingswerk bij de sportclub? Krijg je de organisatie rond?

Zijn er buiten de mensen die al actief zijn, ook mensen ((jeugd)leden, ouders/verzorgers, sponsoren) die affiniteit hebben met de doelgroep? Wie is er bereid om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de plannen? Welke rol, taken en bevoegdheden krijgen de vrijwilligers? Kan er nu of in de toekomst op hen gerekend worden?

TIP. Als het kan, betrek de sporters zelf als vrijwilliger. Mensen met een beperking blijken minder vaak vrijwilligerswerk te doen dan een  gemiddelde Nederlander. Daag jij je sporters uit en betrek je ze? Is er passend vrijwilligerswerk te organiseren?  

Praktijkvoorbeeld
Super COOL! is een schaats en inline-skate project van ASV Almere, waarbij de deelnemers met verschillende soorten beperkingen, één op één gekoppeld worden aan een maatje. Met dit maatje doen zij ook leuke activiteiten buiten het schaatsen en inline-skaten om.

Technisch kader

TECHNISCH KADER | Contracten | VOG | inzichten voor trainers en begeleiders | trainingsaanpak | omgang met doelgroep

Rol en bevoegdheden van de trainer(s)
Moet de club trainers en coaches aantrekken, ondersteunen of bijscholen? Wie is je deskundig kader, voor hoe lang? Misschien werken de trainers bij de zorgintelling in de buurt en willen ze nieuwe trainers (tijdelijk) ondersteunen?

TIP. Laat trainers en coaches bijscholen om (aangepast) sportaanbod aan te bieden. 

TIP. Maak gebruik van de praktische tips en aanbevelingen voor sportaanbieders en trainers, gericht op sporten voor mensen met een lichamelijke beperking.

TIP. Moeilijk verstaanbaar gedrag blijkt vaak verstorend voor de beweegactiviteiten. De handreiking voor begeleiders van sport- en beweegactiviteiten geeft achtergrond over verschillende gedragingen zoals ADHD en Autisme Spectrum Stoornis.  

TIP. Om gymleraren, buurtsportcoaches en trainers te voorzien van juiste tips is de brochure ‘Iedereen kan sporten: passend sportaanbod voor het onderwijs’ samengesteld. Per handicap worden praktische tips gegeven om ervoor te zorgen dat kinderen met een handicap wél actief en samen met leeftijdsgenoten deel kunnen nemen aan sport- en beweegactiviteiten op en rondom school. 

TIP. Houd contact met de trainers en coaches over hoe het gaat, bespreek bijvoorbeeld via de vier inzichten voor trainers (tekstueel) hoe het gaat. 

TIP. Vraag de trainers om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), net als bij de andere trainers en vrijwilligers.

TIP. Maak afspraken en leg deze vast. Wees duidelijk over bevoegdheden en de rol van de (assistent) trainers. Maak bijvoorbeeld gebruik van de voorbeeldcontracten met trainers.

Samenwerking extern

Met wie buiten de club?  
Er zijn mensen en organisaties buiten de sportclub actief op gebied van sporten en bewegen. Werk samen met externen als ze van toegevoegde waarde zijn voor jouw ambitie. Wil je het complete netwerk in beeld, denk dan aan de volgende instanties:

- Is de gemeente, het regionale sportloket, een inspirator om je initiatief te versterken? 
- Met welke (speciaal) onderwijsinstellingen en zorgorganisaties zijn er contacten.  Hoe wordt er samengewerkt met het revalidatiecentrum, afdelingen van een ziekenhuis of het speciaal onderwijs en patiëntenverenigingen?  
- Is er een sportopleiding in de buurt met studenten die in de praktijk actief willen worden?
- Welke andere sportaanbieders in de regio en in de buurt wil je samenwerken of welke manier?  
- Wat heeft de sportbond te bieden? 
- Zijn er bevlogen (bekende) sportambassadeurs die je kunt betrekken? 
- Zijn er sponsors actief?

Ga vooral samenwerking aan met partijen die zich bezighouden met (sport voor) mensen met een beperking. Werk samen als er van beide kanten duidelijk is waarom de samenwerking is, vanuit welke ambitie en wie welk belang bij de samenwerking heeft.

TIP. Er bestaat een vrijwel landelijk dekkende samenwerkingsstructuur voor sport voor mensen met een beperking waarbij regionale sportservicepunten alle relevante partijen in een regio met elkaar verbinden. Neem contact op met de contactpersoon in jouw regio.

TIP. Leg je de (samenwerk-)afspraken en samenwerkintenties vast. In een mailtje of samenwerkingsovereenkomst? Mensen en organisaties zijn beter aan te spreken als afspraken op papier staan. 

TIP. Werk vanuit de gezamenlijke ambitie actief en positief samen. Zo kom je verder en sneller vooruit.  

Praktijkvoorbeeld
Door de betrokkenheid van professionals is er bij Atomium'61 uit Rotterdam meer vertrouwen in de kwaliteit van de sport- en beweegactiviteiten. De vereniging met ongeveer 250 leden heeft een duidelijke maatschappelijke ambitie. Op de sportvereniging is een aanbod van verschillende sporten voor verschillende doelgroepen: handbal, g-handbal, jeu de boule/koersbal, nordic walking, tennis en goalball.

Terug naar het overzicht -- Volgende: Wat is je resultaat?


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Met wie organiseer je sportaanbod?