Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Terug naar het overzicht -- Volgende: Voor wie is je sportaanbod?

De aanleiding voor de sport- en beweegaanbieder om sportaanbod te (gaan) organiseren kan vanuit een vraag komen, bijvoorbeeld:             
- iemand met een beperking wil sporten 
- een ouder zoekt naar een passend sportaanbod voor zijn kind
- de buurtsportcoach heeft iemand die op zoek is naar passend aanbod
- de gemeente of bond stimuleert om te starten met aangepast sporten
- het speciaal onderwijs wil sportaanbod na schooltijd
- een zorginstelling in de regio of uit de buurt zoekt aanbod voor cliënten die willen  participeren.

Misschien is de aanleiding om te starten niet vanuit een vraag, maar vanuit een eigen ambitie, bijvoorbeeld:
- de sport- en beweegaanbieder wil haar maatschappelijk rol pakken
- de sport- en beweegaanbieder wil het sportaanbod uitbreiden, met een nieuwe doelgroep
- de sport- en beweegaanbieder krijgt subsidie om te starten.

Uitgangspunten

Sta stil bij een paar uitgangspunten om het sportaanbod voor mensen met een beperking te organiseren. Deel de uitgangspunten met anderen, zo maak je duidelijk waar je voor staat. Ook helpt het bij het creëren van betrokkenheid. Een paar uitgangspunten wordt breed gedragen binnen het sportieve werkveld.

1. Gewoon waar het kan
Het ligt voor de hand om de beperking centraal te stellen, maar sterker is de focus te leggen op wat ‘normaal kan’. Wat is gangbaar binnen de club? Alle leden trainen en doen mee aan competitie? Iedereen levert een bijdrage door het doen van vrijwilligerswerk? Laat iemand met een beperking gewoon meedoen.

2. Aangepast waar het moet
Soms is het bestaande niet afdoende. Voor mensen in een rolstoel is bijvoorbeeld een brede deur nodig en sporters met autisme willen een specifieke plek of tijdstip zodat er minder prikkels vanuit de omgeving zijn. En een blinde hardloper kan niet meedoen zonder een extra vrijwilliger die mee rent in de hardloopgroep.

3. Klein beginnen en leren van ervaringen
Als je start, is het van grote waarde om je open te stellen voor wat er op je pad komt. Deel je ervaringen en verbind aspecten die het sportaanbod versterken. Het begin hoeft niet groot, wel veilig en goed! Juist door stap voor stap aan de slag te gaan, ben je flexibel om je route aan te passen. Geef aandacht aan datgene wat goed gaat, en houd de ogen open voor wat niet goed gaat.

Terug naar het overzicht -- Volgende: Voor wie is je sportaanbod?


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Startpositie