Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Terug naar het overzicht -- Vorige: Met wie organiseer je sportaanbod?

Bepaal samen hoe je gericht verder gaat. Voor de korte en langere termijn kun je verschillende doelen hebben! Welk resultaat je ook voor ogen hebt, deel het met betrokkenen. Schrijf er bijvoorbeeld over op de website van de sportclub of in lokale kranten.

TIP. Vier je successen! Begeleiders, trainers en sporters; vier samen het sportieve plezier. En gebruik de positieve energie en zet een aantal stappen versneld vooruit.  

TIP. Heb lef om een stapje terug te doen, als de situatie daar om vraagt. Bijvoorbeeld omdat het resultaat niet is wat je verwacht of omdat de prioriteiten veranderen.

TIP. Waarmee val je op? Deel dit zowel binnen als buiten de sportclub. Maak foto’s of filmpjes en deel deze via de (sociale) media. Vraag je sporters om sportieve uitspraken, hun sportieve records te delen op hun eigen wijze.

TIP. Verschillende fondsen, lokaal en nationaal verstrekken stimuleringssubsidies. Ze geven een steun in de rug. Hier vind je tips over het werven van financiële middelen.

Praktijkvoorbeeld
Binnen voetbalvereniging HTC Zwolle is het G-team volledig geïntegreerd binnen het reguliere bestuur, de competitie, de trainingen en verenigingsactiviteiten. Van de spelers wordt verwacht dat ze zelf initiatief tonen in bijvoorbeeld het organiseren van een activiteit. Daarnaast worden ze ook betrokken bij de vrijwillige taken die van de leden verwacht worden. Dit draagt bij aan de sfeer van het team binnen de vereniging en zo wordt het ook gezien als een volwaardig team.

Aangepast sportaanbod

SPORTAANBOD sporten kan iedereen | trainingen | wedstrijden | evenementen | seizoensafsluiting | introductie | informatie | vervolgaanbod

Atletiek, volleybal of boccia, iedere sport kan worden aangepast voor mensen met een beperking. Zijn er aangepast vormen voor jouw sport bekend of bedenk je samen met de sporter(s) zelf aanpassingen om zo sporten mogelijk te maken? Verschillende sportbonden kennen een sportaanbod voor mensen met een beperking. In de brochure Sporten kan iedereen is meer informatie te vinden over de sportmogelijkheden. Via de sportwijzer kunnen mensen met een lichamelijke beperking zoeken naar allerlei sportmogelijkheden.  Voor sportieve jongeren tussen de 12 en 35 jaar worden paralymische talentdagen georganiseerd. Bekijk mooie praktijken in het land.

Aan welke sportvormen en teams wordt gedacht, zijn er aangepaste regels nodig? Organiseer trainingen, wedstrijden en evenementen.

TIP. Organiseer kennismakingstrainingen, dit kan bij de sportclub maar ook als een lessenserie bij bijvoorbeeld een zorginstelling of een school voor speciaal onderwijs. En maak het bijzonder door deze te organiseren tijdens de nationale sportweek.

TIP. Plan een introductiebijeenkomst of -gesprek. Bespreek met de sporters het vervolgaanbod. In een introductiegesprek tussen trainer en deelnemer kan afgestemd worden aan welk (reguliere of aangepaste) sportaanbod structureel wordt deelgenomen en welke specifieke wensen of voorwaarden er zijn op gebied van begeleiding, materiaal, vervoer etc.

TIP. Blijf in gesprek en probeer gezamenlijk aan de behoeftes te voldoen. Behoeften kunnen veranderen en specifieker worden. Van wekelijks trainen naar trainen en wedstrijden spelen tot deelnemen aan (landelijke) toernooien en zelf scheidsrechter of trainer worden. Ieder zijn eigen sportloopbaan. Sta open voor nieuwe ideeën.  

Praktijkvoorbeeld

Sporters met een beperking kunnen bij De Haamen in Beek deelnemen aan activiteiten als wandelen onder begeleiding, zwemmen voor mensen met een (lichamelijke) beperking, bewegen voor ouderen, een beweegcarrousel voor mensen in de dagopvang en sporten met een fysiotherapeut.

Promotie en communicatie

PROMOTIE Intern informatie delen | mailing | website’s | presentatie | posters | flyers | e-mailing |

Promoot het (nieuwe) sportaanbod voor mensen met een beperking en trek hiermee de aandacht. Goed promotie maken betekent dat alle informatie duidelijk is. Maak duidelijk: Wat het sportaanbod is | Waarom het leuk is om mee te komen doen | Voor wie het is | Wanneer | Waar het is (adres en route) |Hoe laat het start en eindigt | Wat het kost | Hoe je moet opgeven |Waar meer info, bij wie te halen is | Wat er na de startperiode is.
Maak gebruik van verschillende communicatiemiddelen zoals een stuk in de krant of social media. Stem het communicatiemiddel af op het doel en de doelgroep die je wilt bereiken.  Aandacht voor communicatie is essentieel voor succes. Veel communicatiemiddelen zorgen voor zichtbaarheid, maar hebben het nadeel dat je er alleen mee kunt ‘zenden’. Denk maar aan een stuk in de krant of een poster of flyer. Als je succes wilt hebben dan moet je interactie organiseren en zorgen dat mensen horen van je initiatief.

TIP. Door een mooie foto, kleurrijk beeld of duidelijke quote trek je de aandacht.  

TIP. 
Maak gebruik van de communicatiekanalen van de partners. Zet bijvoorbeeld een bericht in hun nieuwsbrief over de kennismakingstrainingen.

TIP. Deel korte filmpjes en uitnodigingen en stel gerichte vragen via sociale media; deze kanalen zorgen voor interactie. Post een bericht in een lokale facebookgroep en je krijgt reacties. Vraag leden of ze willen bijdragen of de berichten willen delen.

TIP. Op facebook maak je makkelijk een evenement aan, waardoor de bekendheid groeit.

TIP. Probeer het eens uit, vraag hulp van een ‘online social’ en merk hoe op verschillende plekken en manieren je boodschap gedeeld kan worden.

Praktijkvoorbeeld
Het is belangrijk om over je aanbod te communiceren. Dit kan door het aanbod op het digitale platform en de app van Uniek Sporten te zetten. Hier kunnen mensen met een handicap een geschikte vorm van sport of bewegen vinden.

Terug naar het overzicht -- Volgende: Wat heb je nodig?


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Wat is je resultaat?