Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Daarnaast is er onder jeugdleden veel verloop, omdat kinderen vaak meerdere takken van sport willen proberen. Vaak concurreer je dus eigenlijk als club met de andere clubs in je omgeving. Maar je kunt dat ook als kans en mogelijkheid om samen te werken beschouwen!

Uiteraard is het ook van belang dat je aandacht besteedt aan ledenbehoud, en aan de vraag waarom jouw leden afhaken. Met die informatie kun je vervolgens aan de slag om de jeugd een product te bieden wat bij hen in de smaak valt.

FUNdament (0-12)

Kinderen en jongeren vinden sport leuk. Plezier in sport en bewegen is de belangrijkste reden om te gaan sporten. Als je je op jonge leeftijd een actieve leefstijl eigen maakt door sport, heb je 3,5 keer zoveel kans om ook op volwassen leeftijd een actieve sporter te zijn. Plezier in sport en bewegen begint ermee dat kinderen hun ‘fysieke alfabet’ breed ontwikkelen. Een belangrijke basis wordt gelegd met gymles op school, maar ook de jeugdtrainers van sportclubs zijn een belangrijke schakel. De ideale jeugdtrainer zet het kind centraal, met plezier (FUN) voorop, en laat kinderen spelenderwijs de sport ontdekken. Er zijn bijscholingen voor trainers en coaches die werken met kinderen.

Clubs spannen zich in om kinderen steeds jonger aan zich te binden, met als gevolg een te vroege eenzijdige specialisatie. Om kinderen een sport te laten ontdekken die ze leuk vinden en die bij ze past is het belangrijk dat ze tot hun twaalfde meerdere sporten kunnen beoefenen. Zappgedrag hoort bij die zoektocht. In dat kader is ook het initiatief SportZ ontwikkeld.

Samenwerking met onderwijs

Veel clubs werken ook samen met scholen. Op die manier bereik je veel kinderen van eenzelfde leeftijd en kunnen ze kennismaken met jouw sport. Meer over hoe je dat aanpakt lees je onder het thema Samenwerking sport en onderwijs. Maak ook op je eigen vereniging mogelijk dat kinderen (on)gestructureerd kunnen sporten en bewegen!

‘Ik neem je mee’

Nieuwe jeugdleden werven werkt ook goed met het principe ‘Ik neem je mee’, zoals dat sinds enkele jaren in de Nationale Sportweek wordt ingezet. Jonge kinderen doen graag dingen samen met hun beste vriendjes en vriendinnetjes. Uiteraard kun je dat principe ook het hele jaar door zelf binnen de club propageren, bijvoorbeeld door gratis proeflessen of speciale activiteiten.

Belangrijk voor jonge kinderen is dat de sportbeoefening veilig en dicht bij huis kan plaatsvinden. Dat maakt het voor jouw club interessant om voor de werving van nieuwe leden wellicht de buurt als doelgroep te nemen. Dat kan je alleen doen, of samen met andere clubs uit de buurt of samen met een buurtsportcoach. Of je kunt bijvoorbeeld samenwerken met de scholen in de buurt. Kinderen kunnen bijvoorbeeld eerst binnen de school kennismaken met een nieuwe sport, om die daarna naschools en in vervolgtrainingen bij de vereniging vaker te beoefenen. Sportbonden hebben sportlessen ontwikkeld waarmee clubs passend aanbod op scholen kunnen verzorgen. Goede voorbeelden van samenwerking tussen sportaanbieders en scholen vind je hier.

Oudere jeugd

Voor veel jongeren is de overstap naar de middelbare school een reden om te stoppen met sporten. Ze vinden het niet leuk meer of hun prioriteiten veranderen, bijvoorbeeld naar hun huiswerk of een bijbaantje. Door als vereniging ook hier naar de school toe te komen en/of op de club sport op maat te bieden, die aansluit bij de lestijden en interesses kun je jongeren aan je club binden. Nog belangrijker is dat de jeugd (en zeker pubers!) het gevoel hebben dat ze begrepen worden en dat naar ze geluisterd wordt op de club. Aansluiting zoeken bij hun belevingswereld en hun manier van communiceren is daarbij heel belangrijk. En werven doe je dan ook via hun kanalen. Meer informatie over wat werkt vind je in het Factsheet.

 

Meer over het binden en behouden van jongeren lees je op de website van het Kenniscentrum Sport en op Allesoversport


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Jeugd