Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Waar we hieronder een aantal voorbeelden noemen van kansen om onder deze doelgroep leden te werven, spreekt het voor zich dat het behouden van leden in deze leeftijdscategorie zeker ook een belangrijk aandachtspunt is. We weten immers dat de leefsituatie af en toe weinig ruimte voor sport laat. Door het juiste aanbod kan iemand dan wellicht toch behouden blijven.

In een factsheet is helder weergegeven wat deze mensen willen en waar je als sportaanbieder op in kunt spelen. Bekijk de factsheet hier.

De kansen voor ledenwerving onder jongvolwassenen liggen bijvoorbeeld op de momenten waarop mensen veranderingen in hun leven meemaken. Zo kun je als vereniging denken aan ledenwerving onder studenten aan het begin van een nieuw studiejaar. Of aan het aanbieden van mogelijkheden om te sporten aan ouders van kinderen die al op jouw club zitten. 

Bedrijfssport

Kansen voor sportaanbieders liggen bij deze doelgroep bijvoorbeeld in het aanbieden van bedrijfssport. Dit zijn sportprogramma’s en bedrijfscompetities voor bedrijven en organisaties. Bedrijfssport richt zich op het terugdringen van ziekteverzuim, het verbeteren van het welzijn van de medewerkers en het verlagen van de drempels voor tijd en kosten die een reden kunnen zijn om niet te sporten.

Wat de kansen van bedrijfssport zijn voor clubs en hoe ze precies te werk kunnen gaan, staat onder meer in het Handboek Bedrijfssport. Ook onder het thema Samenwerking is meer informatie te vinden.

Het Sportieve Werken

Een andere doelgroep voor de sportaanbieders zijn de zzp’ers en flexwerkers, die niet als werknemer in dienst zijn bij een bedrijf. Velen van hen werken graag buiten de deur, maar zijn niet bereid om structureel kantoorruimte te huren. Voor deze groep mensen is Het Sportieve Werken ontwikkeld, wat een win-winsituatie voor de sportvereniging en de zzp-ers biedt. Lees er hier meer over. Meer informatie over de mogelijkheden van Het Sportieve Werken vind je ook bij Sport & Zaken.

Hou je aanbod up to date

Als vereniging wil je je leden langere tijd voor de club behouden, maar voor die leden is het steeds minder vanzelfsprekend om een langdurig lidmaatschap aan te gaan. Soms haken ze af omdat ze te druk zijn met andere dingen, omdat het sportaanbod toch niet helemaal aansluit bij hun verwachtingen, omdat ze ergens anders goedkoper kunnen sporten, et cetera.

Inzicht in afhaakredenen van opzeggende leden is waardevol. Het brengt elementen aan het licht die je wellicht kunt verbeteren om sporters langer te behouden. Zestien sportbonden en NOC*NSF hebben samen een korte vragenlijst en een ‘voorbeeld bericht’ opgesteld voor leden die afhaken. Je mag die overnemen voor je eigen vereniging. Je kunt de vragenlijst en het voorbeeldbericht hier bekijken.

 


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Jongvolwassenen