Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Met kwetsbare mensen wordt gedoeld op een grote groep mensen in Nederland die moeite hebben te participeren in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan kinderen en volwassenen die vaak meerdere problemen hebben. Of aan oudere mensen, waar met name de draagkracht ontbreekt. Grote kans op uitval, hoge zorgconsumptie en grote kans op sociaal isolement. In die groep zitten heel wat mensen die graag willen meedoen met sport, maar waarvoor de drempel vanwege uiteenlopende belemmeringen (nog) te hoog is. Sport kan voor deze mensen heel veel betekenen.

Bindend element

Sport is niet alleen leuk om te doen, het is een bindend element voor onze maatschappij, vergroot de leefbaarheid in wijken en draagt bij aan een gezonde leefstijl. Via 25.000 verenigingen zijn in Nederland jaarlijks ruim 4,7 miljoen georganiseerde sporters actief. Maar ook ongeorganiseerd sporten er veel mensen. 

De sportparticipatie van kwetsbare mensen blijft achter bij die van de gemiddelde Nederlandse bevolking. Vaak weet deze groep (doorgaans met een laag inkomen en een klein sociaal netwerk, soms in of net buiten de maatschappelijke opvang) de weg naar een sportaanbieder niet goed te vinden. Ze voelen zich in het verenigingsleven vaak minder snel thuis. Belemmeringen zoals te weinig geld, een slechte gezondheid of psychische problemen helpen niet mee. Sportaanbieders aan de andere kant kampen vaak met vooroordelen of weten niet hoe zij de doelgroep kunnen bereiken. Toch kunnen deze kwetsbare mensen baat hebben bij sport. En zij bieden de sport óók een kans, namelijk om verder te groeien in kwaliteit, imago en omvang. Door sport in te zetten voor participatie, helpt de sport deze doelgroep, zichzelf én de maatschappij vooruit.

We zien ook dat clubs en de vrijwilligers bij die clubs vaak enorm kunnen genieten van de mensen in hun club. Ze voelen dat ze waardevol ‘werk’ doen en dat ze daarvoor gewaardeerd worden.

Wat kan ik als sportbestuurder doen?

Het is logisch dat het voor het bestuur van een sportvereniging niet eenvoudig is de doelgroep kwetsbare mensen binnen de club een plek te geven. Niet alleen zijn de achtergronden van deze mensen heel divers en specifiek, het vergt ook het een en ander aan voorbereiding om ermee aan de slag te gaan. Toch kunnen we ons voorstellen dat je als bestuur deze mensen wilt helpen. Wil je specifiek aanbod ontwikkelen? Vraag buurtbewoners, de gemeente en professionals van bijvoorbeeld het sociale wijkteam wat de behoeften zijn van de doelgroep. Betrek de doelgroep zo snel mogelijk. Vraag naar hun doelen en behoeften ten aanzien van sport- en beweegaanbod en naar praktische zaken als dagen en tijdstippen. Laat je doelgroep meedenken in het plan van aanpak en geef verantwoordelijkheid. Je kunt ook besluiten geen speciaal aanbod te ontwikkelen, maar wel bewust open te staan voor kwetsbare mensen. Creëer een veilige, gastvrije omgeving waarin zij (onder begeleiding) net als ieder ander lid meedraaien. 

Vanuit de open club filosofie bestaat ook de wens om beweegaanbod te creëren voor kwetsbare mensen in de buurt. Hoe je draagvlak creëert voor sociale initiatieven binnen de vereniging en de sportvereniging als ontmoetingsplek voor nieuwe doelgroepen inricht in vijf handige stappen lees je hier.

Op welke manier jouw sportvereniging een bijdrage kan leveren hangt van vele factoren af. Stel je je accommodatie beschikbaar, stel je je actief open voor kwetsbare mensen of ga je een samenwerkingsovereenkomst aan. Over een aantal aanpakken, die bewezen hebben zinvol te zijn, kun je hier iets lezen.

Goed voorbeeld

Een mooi voorbeeld vinden we bij voetbalvereniging XerxesDZB uit Rotterdam en het Leger des Heils Rotterdam. Het Leger des Heils doet dit jaar voor het eerst mee aan de Dutch Street Cup met een damesteam uit Rotterdam. De Dutch Street Cup wordt georganiseerd door de Stichting Life Goals. De Stichting Life Goals is in 2010 opgericht ter bevordering van sportparticipatie van mensen die maatschappelijk buitenspel staan. De Dutch Street Cup, waarin er afgelopen jaren succesvol is samengewerkt tussen Life Goals en het Leger des Heils, is hier een prachtig voorbeeld van.

Ook XerxesDZB heeft zich hierbij aangesloten. Het Leger des Heils is met de club als Sportplus vereniging een samenwerking aangegaan. Het Rotterdamse damesteam traint iedere week op woensdag op het Sportpark Faas Wilkes. Niet alleen maakt het team van gebruik van het veld, ook zal de trainster haar technische vaardigheden als trainer uitbreiden door mee te kijken bij trainingen van het Vrouwen 1 elftal.

De dames van het vrouwenteam van het Leger des Heils zijn naast de training op woensdag ook iedere zaterdag actief binnen het Facilitaire team. Op iedere wedstrijddag helpen zij met het inschenken van de vele bekertjes limonade en het schoonhouden van het kleedkamergebouw. XerxesDZB en het Leger des Heils hopen hiermee een duurzame samenwerking te zijn aangegaan om de vrouwen in de opvang binnen de locatie in Rotterdam Zevenkamp een extra duwtje te geven bij het meedoen in de maatschappij. En daarnaast dat het team een mooie prestatie kan leveren tijdens de Dutch Street Cup! 

Meer weten?

Meer tips om kwetsbare mensen aan het sporten te krijgen en meer informatie over welke drempels er voor hen zijn, vind je hier


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Kwetsbare mensen