Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Foto: Evi Guldemeester

Energiebesparende maatregelen

Om te bepalen welke energiebesparende maatregelen er allemaal konden worden getroffen bij de vereniging heeft DVSU een energiescan uit laten voeren door Klimaatroute. De scan werd gefinancierd door Vereniging Sport Utrecht. De volgende maatregelen werden getroffen:

-       Groene energie: de vereniging maakte een bewuste keuze voor groene – en tevens goedkopere – energie. Door te veranderen van energieleverancier bespaart de vereniging al meer dan 1.000 euro per jaar. De nota’s toonden aan dat het voorheen gehanteerde variabele tarief vrij ongunstig was. Twee vliegen in één klap dus.
-       Isolatie buitenmuren en dubbel glas: de kantine heeft heel veel glas om goed op de velden te kunnen kijken. Hierdoor ging er veel warmte verloren. Toen het besluit was genomen om het clubgebouw op te knappen zijn de buitenmuren geïsoleerd en heeft het clubgebouw overal dubbel glas gekregen.
-       Dakisolatie: het hele dak werd na een lekkage vervangen en geïsoleerd.
-       Cv-ketel: de verouderde cv-ketel werd vervangen voor een energiezuiniger exemplaar. Binnenkort krijgt ook een buitenschoolse opvang definitief een plek binnen het clubgebouw. Ook voor deze BSO wordt een energiezuinige cv-ketel aangeschaft.
-       Ledverlichting: op de verdieping die de BSO gaat gebruiken komt overal ledverlichting. Verder wordt alle verlichting die binnen het clubgebouw moet worden vervangen omdat deze kapot is, vervangen door ledverlichting.

Investeringen en regelingen

In 2015 investeerde DVSU 75.000 euro in het energiezuiniger maken van het clubgebouw. In 2016 verwacht de vereniging, met de komst van de BSO, nog eens 25.000 te investeren. DVSU heeft een aanvraag ingediend bij een fonds dat in beheer is bij het Oranje Fonds en heeft subsidie ontvangen van de gemeente Utrecht. Met dit bedrag hebben zij een deel van de kosten kunnen dekken. Aandachtspunt bij dergelijke regelingen is wel dat je als vereniging moet voorfinancieren. Het resterende bedrag is uit eigen kas gehaald. Het bestuur van DVSU zorgt dat er in de begroting steeds een reservering is voor groot onderhoud.

VSU heeft DVSU ondersteund bij het energiezuiniger maken van de vereniging. Zo hebben zij de energiescan bekostigd maar hebben zij ook, samen met de vereniging, gekeken van welke regelingen zij het beste gebruik konden maken en met welke leveranciers zij het beste in zee konden gaan. Op deze manier hebben ze DVSU voor een deel kunnen ontzorgen in uitzoekwerk en het maken van keuzes.

Opbrengst

De terugverdientijd bedraagt voor de buitenmuren en dubbelglas naar schatting minimaal 10 jaar en voor het dak 25 jaar. In het verbruik van elektra ziet de vereniging al positieve resultaten. Als je als vereniging proactief je meterstanden doorgeeft dan wordt het maandbedrag automatisch aangepast. Na een jaar heeft dat al een besparing van een kleine 1.000 euro opgeleverd. 

Uitdagingen

DVSU zou graag haar leden goed betrekken bij de weg die de vereniging is ingeslagen, maar vindt dat nog lastig. Dat de buitenkant van het clubgebouw er anders uitziet zien leden wel maar ze zien niet dat er extra isolatie achter zit. De vereniging vindt het moeilijk aan leden duidelijk te maken waarom het zoveel geld kost en wat het uiteindelijk oplevert. Tijdens de ledenvergadering kun je natuurlijk je begroting presenteren en kunnen er vragen worden gesteld. De ervaring leert dat daar echter vooral de heel betrokken en geïnteresseerde leden naar toe komen.

Betrokkenheid sponsoren

DVSU heeft gekeken naar de mogelijkheid om sponsoren te interesseren voor het energiezuiniger maken van de accommodatie van de vereniging. Dit heeft tot kleine successen geleid. De vereniging heeft een wat ouder voetbalteam binnen de vereniging. In dit team zitten veel zelfstandig ondernemers. Een aantal daarvan heeft aangegeven wel bij te willen dragen aan verduurzamen van de vereniging.

Toekomst

De vereniging heeft nog meer ambities op het terrein van energiebesparing, zoals zonnepanelen en ledverlichting op de velden, waar de meeste energie wordt verbruikt. De ton aan investering die dit vergt heeft de club echter niet. Daarom wordt al gezocht naar andere mogelijkheden. Dat kunnen subsidies als de nieuwe Regeling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties zijn maar eventueel ook sponsoren of zelfs deelname van leden met een soort aandeel in de club.

  • Datum: 14-06-2016

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Accommodatie Duurzaamheid Accommodatie Energie

Lees ook