Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

De vrijwilligersregeling is er dus ooit gekomen om vergoeding voor vrijwilligers binnen bepaalde richtlijnen mogelijk te maken zonder verdere fiscale verplichtingen. Hoe je het wendt of keert, vrijwilligers maken in sommige gevallen nu eenmaal ook kosten. De regeling onderscheidt twee manieren om kosten te vergoeden.

Variant 1

Ten eerste is er de vergoeding op basis van door de vrijwilliger ingediende declaraties. Simpel gezegd kunnen op deze manier alle kosten worden gedeclareerd die noodzakelijk waren om het vrijwilligerswerk goed uit te voeren, mits de vrijwilliger de kosten kan aantonen met bijvoorbeeld een bon. Belangrijk is wel dat het hier nooit mag gaan om vergoeding van aan het vrijwilligerswerk bestede tijd.

Variant 2

De andere manier is vergoeding zonder declaraties. Zowel geïnvesteerde tijd als extra gemaakte kosten mogen worden vergoed, maar in de vrijwilligersregeling zijn hiervoor duidelijke maxima opgenomen. Zo mag het te vergoeden bedrag niet boven de 150 euro per maand en tegelijkertijd niet boven de 1.500 euro per jaar uitkomen. Bovendien zijn vergoedingen voor aan het werk bestede tijd in de regeling beperkt door een maximum: 4,50 euro per uur en voor vrijwilligers onder de 23 jaar 2,50 euro per uur. Gebruik je deze normen om een maximale vergoeding voor de inzet te berekenen, dan hoef je andere kostenvergoedingen niet mee te tellen. Let er echter wel op dat de totale vergoeding nooit boven de 150 euro/maand en 1.500 euro/jaar uitkomt.

Die normen zijn niet zomaar gekozen. Voor de Belastingdienst is er een belangrijk criterium om vrijwilligerswerk te onderscheiden van ‘normale’ arbeid; de vrijwilligersvergoeding mag niet marktconform zijn. Oftewel, vergoedingen moeten beduidend lager liggen dan de bedragen die voor vergelijkbaar werk aan werknemers worden betaald. Wie de maxima in de regeling hanteert, voldoet sowieso aan dit criterium.

Geen urenregistratie

Hoewel zojuist heel heldere uurtarieven zijn genoemd, is het bij vergoedingen binnen de vrijwilligersregeling niet nodig een urenregistratie voor de Belastingdienst bij te houden. Dat ligt anders als je als club besluit alle werkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Dan is het zaak goed te administreren, bonnen te bewaren en te tonen als de belastingdienst dat vraagt. Vergoeding van de werkelijke kosten kan overigens niet gebeuren naast vergoeding binnen de vrijwilligersregeling. Het is de ene, of de andere route. Realiseer je overigens wel dat als je met vergoeding van de werkelijke kosten boven genoemde maxima uitkomt, je een risico op naheffing van de Belastingdienst loopt. De maxima zijn immers juist gesteld om vrijwilligersvergoedingen te onderscheiden van inkomen uit werk.

De WOS weet meer

Werkgeversorganisatie Werkgevers in de Sport weet als geen ander hoe deze en andere regelingen werken en gaat op zijn website dieper in op de Vrijwilligersregeling. Bovendien wordt daar met een aantal inzichtelijke voorbeelden een goed beeld gegeven van hoe de regeling in de praktijk werkt. En ook de Belastingdienst heeft veel informatie. Sinds enige tijd is alle voor de sport relevante informatie gebundeld op www.belastingdienst.nl/sport.

  • Datum: 13-11-2016

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Bestuur & organisatie Financiën Belastingen Vrijwilligers

Lees ook