Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Het toegenomen aantal vluchtelingen in ons land en de daarmee gepaard gaande groei van het aantal AZC’s leidt tot situaties waarin mensen vooral wachten op wat gaat komen en verder weinig om handen hebben. Waarom zouden zij geen vrijwilligerswerk kunnen doen? Het is de gedachtegang van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die zich goed realiseert dat situaties in de directe omgeving van bijvoorbeeld sportclubs in veel gevallen kansen bieden. Agelopen zomer zette hij zijn ideeën kracht bij met een brochure genaamd ‘Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang’.

Voorbereiden

Want samenwerking met opvangcentra van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) moet je wel zorgvuldig voorbereiden en dan kan een brochure met de belangrijkste tips en aandachtspunten goed van pas komen.  Een aantal AZC’s en sportclubs troffen die voorbereidingen het afgelopen half jaar en brachten de plannen van Asscher in de praktijk. Daar kwamen veel zaken bij kijken. Clubs moeten de juiste contacten in de buurt en bij de AZC’s vinden, formele zaken regelen zoals aanvraag van een VOG en een Verklaring Vrijwilligerswerk bij de gemeente en kandidaten zo ‘opleiden’ dat ze bepaalde werkzaamheden daadwerkelijk kunnen uitvoeren.

In een artikel op de website Allesoversport.nl van het Kenniscentrum Sport van afgelopen juli komen in dit opzicht enkele mooie praktijkvoorbeelden aan de orde en wordt helder uitgelegd hoe je te werk kunt gaan als je met jouw club dit soort initiatieven wil nemen. Lees het artikel en ga aan de slag! Benieuwd welke andere kansen samenwerking in je directe omgeving kan bieden. Lees ook eens over de Open Club!

  • Datum: 04-11-2016

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Bestuur & organisatie Vrijwilligers Open Club De kracht van de combinatie sport en cultuur

Lees ook