Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Door samen te komen en te erkennen dat ze op gezette tijden allemaal weleens advies aangaande wet- en regelgeving nodig hebben, kwamen enkele bonden tot de conclusie dat ze juridische bijstand ook het best samen konden inkopen. Met Sport&Zaken als aanjager werd een akkoord bereikt met DAS Rechtsbijstand. Daar zijn voldoende juristen werkzaam om een team samen te stellen met de juiste specialismen én kennis van sport.

Inmiddels zijn dertien bonden aangehaakt bij Das voor de Sport en hebben via hen al meer dan 4.600 sportclubs toegang tot de kennis van DAS. Bonden als de biljartbond KNBB en de basketballbond NBB communiceren ook helder op hun website wat de juridische adviesdesk is en hoe er gebruik van gemaakt kan worden.  

Concreet en snel

Maar hoe werkt de adviesdesk van DAS dan? Voor een groot deel gaat dat hetzelfde in zijn werk als de juridische dienstverlening van DAS in andere sectoren. Eerstelijns advies is gratis en wordt geboden via telefoon of email. Dienen juristen documenten nader te bestuderen of moeten er stukken worden opgesteld, dan doet DAS dat tegen een vaste, vooraf bekende prijs. De vragen kunnen uiteenlopend zijn. Het kan gaan om het hoe en wat omtrent een op te stellen arbeidscontract met een coach, maar het kan ook een geschil betreffen. Want wat te doen als een sponsor niet over de brug komt of er een conflict ontstaat met een leverancier?

Aangesloten

Bij een concrete vraag neemt Das voor de Sport binnen één werkdag contact op met de bewuste bond of vereniging. Is de bond al aangesloten bij Das voor de Sport? Dan kunnen clubs via hun bond direct contact opnemen met een team van juristen. Bovendien worden zij met regelmaat op de hoogte gehouden van juridische ontwikkelingen en hebben ze toegang tot makkelijke voorbeelddocumenten.

  • Datum: 29-12-2016

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Bestuur & organisatie Wet- en regelgeving Juridisch advies

Lees ook