Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Negatieve emoties en ervaringen kunnen er zelfs toe leiden dat kinderen de sport laten voor wat het is, terwijl je juist jonge, relatief nieuwe leden wil behouden voor de club om ook op de langere termijn een gezonde club te blijven. De meeste kinderen stoppen zelfs met sporten vanwege de manier waarop er wordt getraind, of vanwege de onderlinge verhoudingen.

Tips

De rol van de trainer kan dus bij binding en behoud van jeugdleden van groot belang zijn. Onderzoekers van het lectoraat sportpedagogiek Hogeschool Windesheim wilden weleens weten hoe jeugdtrainers dan precies handelen om jeugdleden plezier te laten hebben in de sport en optimaal te laten presteren. Ze spraken zeven jeugdtrainers en tien jeugdleden van 5 tot 10 jaar oud op een Arnhemse korfbalvereniging en kwamen tot enkele interessante inzichten over het pedagogisch handelen van de trainers. Daar is nog best iets aan te verbeteren, zo bleek. Het is met name belangrijk dat de kinderen tot op zekere hoogte controle hebben op de inhoud van trainingen en dat ze op de juiste wijze benaderd worden. De onderzoekers beschreven de verbeterpunten aan de hand van vier tips:

  1. Trainers moeten kinderen controle geven over hun leerproces
  2. Trainers moeten hun trainingsinhoud afstemmen op de behoeften van het kind
  3. Trainers moeten de kinderen op de juiste wijze complimenteren
  4. Trainers moeten persoonlijke aandacht geven

Bestuurders

Bovendien kwamen de onderzoekers ook tot een aantal tips voor de bestuurders van sportclubs, onder meer voor het ontwikkelen van een visie op jeugdsport op de club en voor bewustwording op de club wat betreft het belang van een pedagogisch sportklimaat. Veel clubbestuurders worden juist onder jongere leden geconfronteerd met een relatief grote jaarlijkse uitstroom.

In het oorspronkelijke artikel van het Kenniscentrum Sport over dit onderzoek wordt elke tip voor zowel trainers als bestuurders uitvoerig toegelicht. Bovendien kun je via dit artikel ook het volledige onderzoeksresultaat bekijken.

  • Datum: 15-12-2016

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Vrijwilligers & personeel Trainers & coaches Opleidingen en trainingen Veilig sportklimaat Ledenwerving en –behoud Jeugd Ledenwerving

Lees ook