Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

De relatie tussen overgewicht en achtergrond, sociaal-economische situatie en de daarmee samenhangende beperkte toegang tot sport- en beweegmogelijkheden van kinderen, is vaker benoemd. Voor veel kinderen is overgewicht een risico omdat sporten en bewegen nu eenmaal niet vanzelfsprekend is. De uitdaging is om deze kinderen met goed doordachte plannen toch aan het bewegen te krijgen en het sleutelwoord daarbij is samenwerking. Wat doet de gemeente al en hoe kan de gemeente jou als club ondersteunen als je sport dichter naar de kinderen toe wilt brengen? En hoe kun je samenwerken met scholen en de lokale gezondheidszorg, die op het terrein van overgewicht onder kinderen natuurlijk ook een forse bijdrage kan leveren. Dat vereist van de club in ieder geval een blik die verder reikt dan het eigen sportpark en de mentaliteit van een open club.

Voorbeelden

Er zijn bovendien veel instanties en initiatieven die bestrijding van overgewicht bij kinderen als vanzelfsprekend een warm hart toedragen, zoals Jongeren Op Gezond Gewicht en de Gezonde School-aanpak. Er is dan ook niet één model-werkwijze die voor jou als clubbestuurder exact duidelijk maakt hoe je actief kunt worden op dit gebied en in aanmerking komt voor subsidie vanuit de Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht. Praktijkvoorbeelden van succesvolle projecten, ook wel interventies genoemd, geven het meeste inzicht in de mogelijkheden en die zijn er veel. In een recent artikel van het kenniscentrum Sport komen aan de hand van voorbeelden werkwijzen aan de orde die de zo belangrijke lokale samenwerking bevorderen en een goede kans van slagen hebben.

Win-win

Zoals met meer maatschappelijke doelen, kan de samenwerking tussen sportaanbieders en instanties een win-win-situatie zijn. Jij als club bestrijdt mede het maatschappelijke probleem van toenemend overgewicht door sport en bewegen voor kinderen mogelijk te maken en genereert tegelijkertijd aandacht voor je club en producten en diensten, met alle positieve gevolgen van dien. Het is daarom in het algemeen slim om goed na te gaan welke subsidiemogelijkheden er zijn. Daarvoor is de Sportsubsidiewijzer een uitgelezen middel.

Ben je geïnteresseerd of ben je er al uit dat je een aanvraag voor subsidie via de Sportimpuls kinderen sportief op gewicht wilt doen? Op de website van het programma Sport en Bewegen in de Buurt staat exact uitgelegd hoe KSG werkt, wat de eisen zijn en hoe je een aanvraag doet. Die aanvraag kun je doen vanaf 9 januari.

  • Datum: 07-12-2016

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Samenwerking De kracht van de combinatie sport en cultuur Andere sportclubs

Lees ook