Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Veel gemeenten werken hard om sport voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk en mogelijk te maken. En dus ook voor vluchtelingen. Sportclubs kunnen hier een belangrijke rol in vervullen. Als vluchtelingen eenmaal een plek hebben in een asielzoekerscentrum (AZC), is het voor hen ook goed om sportieve activiteiten te kunnen ondernemen. Bewoners van AZC’s hebben, in afwachting van wat komen gaat, vaak veel tijd omhanden.

Met sportactiviteiten kunnen zij die tijd deels invullen én krijgen ze mogelijkheden om op een positieve manier in contact te komen met de lokale gemeenschap. En wellicht zijn er voor de AZC-bewoners ook mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Bovendien kan de sportclub zo zijn maatschappelijke steentje bijdragen in een tijd dat samenwerking en het open club-principe ook voor clubs steeds belangrijker worden. Er zijn overigens al veel clubs die activiteiten voor vluchtelingen hebben georganiseerd en ook de Nederlandse tafeltennisbond NTTB was al heel actief op dit terrein.

Zelf aan de slag

Ben je gemotiveerd geraakt of had jouw club al plannen om activiteiten voor vluchtelingen te ontwikkelen? Dan kun je een aanvraag voor financiële steun indienen bij het Oranjefonds. Dat kan een bijdrage zijn voor kosten van de opstart, verdere ontwikkeling of uitbreiding van een initiatief. Bijvoorbeeld initiatieven die vluchtelingen ondersteunen in hun taalverwerving, bij hun ontwikkeling of in het vinden en doen van (vrijwilligers)werk. Ook projecten waarin vluchtelingen verbonden worden aan hun buurtgenoten komen echter in aanmerking.

Meer informatie?

Interesse? Dien dan uiterlijk op 1 februari 2017 een aanvraag in via het aanvraagformulier van het Oranjefonds. Raadpleeg voor de feitelijke aanvraag en aanvullende informatie vooral de pagina over vluchtelingen op de website van het Oranjefonds: www.oranjefonds.nl/initiatieven-voor-vluchtelingen. Zodra je aanvraag ontvangen is, wordt deze beoordeeld.

Heb je na het lezen van alle informatie nog vragen? Neem dan gerust contact op met het Oranjefonds per e-mail: vluchtelingen@oranjefonds.nl. Of bel 030-6564524 tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagen van 10:00 tot 11:00 uur en vrijdagen van 14:00 uur tot 15:00 uur.

  • Datum: 04-01-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Ledenwerving & –behoud Ledenwerving Kwetsbare mensen

Lees ook