Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Kort gezegd is sinds enige maanden de volledige dienstverlening voor sportverenigingen gedigitaliseerd. Dat besluit is niet zomaar genomen en is bovendien geen knoop die de belastingdienst alleen doorhakte. In april 2016 deed de belastingdienst in samenwerking met NOC*NSF en sportbonden onderzoek onder penningmeesters en bestuurders van amateursportverenigingen met betrekking tot dienstverlening. Toen bleek dat het merendeel van de respondenten de voorkeur geeft aan dienstverlening in de vorm van een website ‘sport en belastingen’, ondersteund met digitale wegwijzers. Het resultaat is www.belastingdienst.nl/sport. Heb je als sportvereniging informatie of ondersteuning nodig op het gebied van belastingen, dan kun je daar terecht.

Vragen over omzetbelasting, loonheffing

Onderzoek en navraag gaf ook al een goed beeld van de onderwerpen die de meeste vragen opleveren bij clubs: omzetbelasting en loonheffingen. “Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen of onduidelijkheden over de aftrek van voorbelasting, de kantineregeling, sponsoring, vergoedingen aan werknemers en de vrijwilligersregeling”,  verklaarde Rudmer Dalstra, directeur algemene bestuurszaken en communicatie bij de Belastingdienst, in november in het blad Sport Bestuur en Management.

Maar ook informatie over dienstverbanden van vrijwilligers, sponsoring en btw is goed te vinden op www.belastingdienst.nl/sport. De website vervult voornamelijk een portal-functie. Na keuze van onderwerp word je vaak doorverwezen naar de reeds bestaande informatie van de Belastingdienst over het betreffende thema. Een webcareteam van de belastingdienst is te vinden via het Twitteraccount @Bzakelijk en www.facebook.com/belastingdienst.

  • Datum: 01-02-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Bestuur & organisatie Financiën Belastingen

Lees ook