Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Aanleiding voor de steunbetuiging van de politieke partijen vorige week was een nieuwe peiling van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. Hieruit bleek dat nog een aanzienlijk deel van de Nederlanders vindt dat de ernst van het onderwerp seksuele intimidatie in het algemeen nogal wordt overdreven en dat slachtoffers, met name vrouwen, door zich sexy te kleden bepaald gedrag zelf uitlokken. In het akkoord van vorige week staat onder meer te lezen dat meer ingezet moet worden op preventie, zowel via voorlichting en onderwijs als via bestrijding van plegergedrag. Op scholen moet binnen seksuele vorming meer aandacht komen voor wensen en grenzen bij seksualiteit en professionals zoals docenten moeten beter worden ondersteund.

Lastig bespreekbaar

Verschillende beoordelingen van wat ontoelaatbaar gedrag is en hoe ernstig het probleem is, maken het onderwerp lastig bespreekbaar. In de sport komt dat ook regelmatig voor. Recente onthullingen in de media van seksuele intimidatie in de sport hebben het thema weer hoog op de agenda doen belanden. Er komt zelfs een nieuw, grootscheeps onderzoek naar seksuele intimidatie. Dat wil echter niet automatisch zeggen dat sportverenigingen meer belang aan het onderwerp hechten en preventie op dit gebied zelf beter gaan regelen, zo benadrukte Lector ‘sportpedagogiek, in het bijzonder naar een veilig sportklimaat’, Nicolette Schipper-Van Veldhoven van hogeschool Windesheim, onlangs op de website Sportknowhowxl.nl. “Verenigingen kunnen autonoom handelen, er is geen wet die van bovenaf wordt opgelegd. Het gaat er dus om wat zij zelf op touw zetten."

En dus verschilt de prioriteit voor bestrijding van seksuele intimidatie van club tot club en is het lang niet overal een veelbesproken onderwerp.  Heel regelmatig wordt het bewust niet ter sprake gebracht omdat het moeilijk is om de conversatie te starten. “Clubs denken dat het afschrikt, want waar rook is zal wel vuur zijn. In de praktijk zien we het tegendeel gebeuren. Juist clubs waar wél een duidelijk plan is, hebben nu een wachtlijst”, aldus Schipper-Van Veldhoven, die ook fungeert als programmamanager Research bij NOC*NSF.

Informatie en advies

Bewustwording, transparantie en degelijk beleid om seksueel ongewenst gedrag te voorkomen, loont dus. En juist omdat sportverenigingen daar zelf zo’n grote verantwoordelijkheid in hebben, is het van groot belang voldoende informatie en advies in te winnen. Hier op Sport.nl/Voorclubs kun je nog eens rustig nalezen wat een Veilig Sportklimaat precies inhoudt, hoe belangrijk het is grensoverschrijdend gedrag en in het bijzonder seksuele intimidatie te herkennen en aan te pakken en welke praktische middelen je worden geboden. Bovendien wordt hier ook uitvoerig uiteengezet hoe essentieel de rol van een vertrouwenscontactpersoon kan zijn.

Op zoek naar meer tips op sport bij jouw club leuk en veilig te houden? Kijk eens op Sportplezier.nl!

  • Datum: 28-03-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Bestuur & organisatie Veilig sportklimaat Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Lees ook