Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

De komende maanden gaat het programma weer in een aantal gemeenten van start, zoals bijvoorbeeld in Utrecht en Eindhoven. Het programma, specifiek bedoeld voor talentvolle en ambitieuze, jonge (potentiële) clubbestuurders, bestrijkt in totaal vier avonden en behandelt de hoofdthema’s: Besturen: wat is dat?, Trends en ontwikkelingen, Persoonlijke effectiviteit, leiderschap, Samen veranderen en de praktijk. De benadering van het programma heeft duidelijk twee kanten.

Open club

Enerzijds is het van belang dat besturen van sportverenigingen zich realiseren dat een snel veranderende maatschappij activiteit en pro-activiteit van de club op relatief nieuwe terreinen vraagt. De rol van de vereniging is steeds meer die van een open club die makkelijk de samenwerking aangaat met partijen als zorginstellingen, scholen en gemeenten. Anderzijds is het belangrijk dat jongeren zich realiseren dat die noodzaak tot veranderen een behoefte aan jonge, moderne bestuurders creëert en dat het jonge bestuurders de kans biedt om zich breed te ontwikkelen.

Bestuurlijke vernieuwing

Ook hier op Sport.nl/Voorclubs komt nadrukkelijk aan de orde wat het belang is van bestuurlijke vernieuwing en hoe je dat op je eigen club vorm kunt geven. Zo komen de ‘vier pijlers van bestuurlijke vernieuwing’ aan de orde en is er een document beschikbaar om bestuurlijke vernieuwing op jouw club op gang te krijgen.

Deelnemen?

In de brochure over het talentprogramma ‘Modern besturen, leuk!’ wordt nog eens helder uitgelegd waarom het programma is opgezet en hoe het werkt. De lokale opzet van het programma is cruciaal en organisatie van de avonden gebeurt dan ook altijd in nauwe samenwerking met de gemeente. Weet jij al dat het programma in jouw gemeente wordt  georganiseerd en ken je geschikte kandidaten? Zoek dan contact met de gemeente of kijk op de website hoe de inschrijving verloopt. En staat er geen programma op de planning, dan kun je de gemeente natuurlijk ook een goed idee aan de hand doen!

  • Datum: 22-03-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Vrijwilligers & personeel Opleidingen en bijscholingen

Lees ook