Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Sport is goed en gezond en moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat zal geen partij toch weerspreken. Sport voor iedereen beschikbaar stellen én de overgrote meerderheid van de bevolking ook echt aan het sporten krijgen, dat is in de praktijk echter niet zo makkelijk. Sport en sportfaciliteiten kosten geld en de ene persoon komt door achtergrond en maatschappelijke positie veel makkelijker in aanraking met sport dan de andere. Politieke partijen zien dat, maar geven er allemaal zo hun eigen prioriteit aan.

D66 meeste aandacht

Wie de verkiezingsprogramma’s erop naslaat, ziet in ieder geval dat D66 op papier het meeste aandacht aan sport schenkt. De VVD, PvdA en CDA doen dat in iets mindere mate en de PVV vermeldt in het programma vrijwel niks over sport en bewegen. D66 beoogt een jongere generatie die volwassen wordt met gezond eten, zonder roken en met voldoende sport en bewegen. Dat is goed voor een optimale ontwikkeling en vormt tegelijkertijd een belangrijke pijler onder het preventie- en zorgbeleid.

Met 100 miljoen verhoogd

Het CDA maakt het grootste bedrag vrij voor sport, de huidige bijdrage wordt, als het aan de Christen-democraten ligt, met 100 miljoen euro verhoogd. Bovendien pleit het CDA voor een eigen jeugdsportfonds voor elke gemeente. De VVD, die in het programma expliciet de bindende maatschappelijke factor van sport benoemt, investeert in het algemeen 300 miljoen extra in onderwijs en benadrukt dat er ‘meer vakdocenten’ nodig zijn voor de gymles. Hoeveel geld voor dat laatste wordt gereserveerd, wordt niet benoemd.

Professionele kracht

De PvdA meent dat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk moet zijn en wil daarom structureel meer geld uittrekken voor het Jeugdsportfonds. Ook streeft de partij ernaar het mogelijk te maken dat sportverenigingen een professionele kracht kunnen aanstellen om de continuïteit en kwaliteit van de vereniging te vergroten.

De SP benadrukt hoe belangrijk het is dat verschillende bedreigingen van sport de kop worden ingedrukt. De partij pleit voor een eerlijke sport, waarbij fraude, corruptie, doping, matchfixing en agressie krachtig worden bestreden. De SP trekt ook extra geld uit voor beweging en wel 200 miljoen voor gymlessen. Bij de SP komt sport in het algemeen in het programma wel beduidend minder aan de orde dan bij eerder genoemde partijen en hetzelfde geldt voor Groen Links. Indirect is voor de sport nog wel van belang dat Groen Links de onbelaste vrijwilligersvergoeding wil verhogen.

In een schema in opdracht van Kenniscentrum Sport en van de hand van contentmarketingbureau LBL is overzichtelijk te zien waar alle politieke partijen staan ten aanzien van sport en bewegen en hoeveel aandacht zij aan deze thema’s besteden.

  • Datum: 09-03-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Bestuur & organisatie Financiën

Lees ook