Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Concrete gevallen van seksuele intimidatie en misbruik uit het verleden brachten op zijn minst aan het licht dat het gehele systeem van melden, behandelen en aanpakken van deze misstanden beter en transparanter kan, waardoor meldingen van intimidatie en misbruik ook werkelijk gepaste opvolging krijgen. Alleen op die manier levert bestrijding van dit probleem een optimale bijdrage aan een veiliger sportklimaat voor iedereen.

Hulp vanuit sportwereld

“Het is erg belangrijk om met regelmaat mensen van buiten mee te laten kijken bij alles wat we in de sport doen”, zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF. “Wij zijn er van overtuigd dat de commissie De Vries ons verder zal helpen om te bereiken wat we met zijn allen graag willen: een voor iedereen veilige sport om van te genieten. Wij roepen met de commissie De Vries iedereen op medewerking aan deze commissie te verlenen.”

Ook Klaas de Vries benadrukt dat het gewenste doel van de commissie alleen bereikt kan worden met voldoende hulp vanuit de sportwereld: “Het is van het grootste belang dat mensen met ons meedenken en hun ervaringen met ons willen delen. Daarbij gaat het ons om zowel goede als slechte ervaringen. Alleen dan lukt het om een rapport op te leveren waar iedereen ook wat aan heeft.”

Drie stappen

De commissie wil allereerst een goed beeld krijgen van de omvang en aard van seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Vervolgens wil zij nagaan of de door NOC*NSF en de daarbij aangesloten organisaties getroffen maatregelen voor preventie en terugdringing van seksuele intimidatie en misbruik in de sport, het beoogde effect hebben. En dan is dus ook belangrijk te weten of de huidige middelen om gevallen te melden en op de juiste manier te behandelen, volstaan. Tenslotte wil de commissie inzichtelijk maken hoe doeltreffende terugdringing en preventie van seksuele intimidatie en misbruik in de sport eruit moet zien. Daarbij is van essentieel belang dat er voldoende duidelijke informatie over dit thema beschikbaar is en dat belangrijke ontwikkelingen helder worden gecommuniceerd naar bonden, sportverenigingen en andere belanghebbenden.

Oproep aan sportclubs om ervaringen delen

Zoals De Vries zelf al zei, is het voor een optimaal onderzoeksresultaat van belang dat mensen hun ervaringen wat betreft de afhandeling van gevallen van seksueel misbruik en intimidatie in de sport, met de commissie delen. Dat kunnen meldingen zijn van mensen die zelf slachtoffer waren, maar ook van anderen. De commissie onderstreept dat het bijvoorbeeld graag hoort hoe Nederlandse sportverenigingen met concrete gevallen zijn omgegaan. Wie dergelijke ervaringen wil delen, kan dat doen door contact op te nemen met de commissie via reactie@simonderzoeksport.nl.

Met alle meldingen gaat de Onderzoekscommissie vertrouwelijk om.

Al bestaande maatregelen


Er bestaan al verschillende maatregelen die je als club kunt nemen om de kans op misstanden en incidenten op jouw vereniging te verkleinen. Bijvoorbeeld door de vrijwilligers op de club een Verklaring Omtrent Gedrag aan te laten vragen en een vertrouwens-contactpersoon op de club aan te wijzen. Op die manier is er één duidelijk aanspreekpunt voor ongewenst gedrag.

Kijk voor meer informatie en praktische tips op https://sport.nl/voorclubs/sportiviteit-en-respect/grensoverschrijdend-gedrag.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van de Onderzoekscommissie (www.simonderzoeksport.nl).

  • Datum: 18-05-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Bestuur & organisatie Veilig sportklimaat Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Lees ook